Tao ženy

Živý čchi-kung

Centrum Loreto

Michaela Sklářová

Cesta učitele

Cesty na Bali a jóga

O čchi-kung

čchi-kung michaela sklářová

Co je čchi-kung

  Čchi-kung je ucelený systém staročínské medicíny pro zdraví a dlouhověkost nebo-li umění pěstování života, někdy označované také jako čínská jóga. Současnému člověku odkrývá perspektivu dosáhnutí reálného zdraví, stability a harmonie osobnosti, poznání vesmírných zákonů. Čchi-kung v Číně patří k nejoblíbenějším formám cvičení, protože stejně jako jóga má schopnost rozvíjet sílu, pružnost a vytrvalost těla i dechu, zklidňuje mysl. 

  Pravidelným cvičením se tělo postupně mění, vzrůstá jeho pohyblivost. Díky pomalým pohybům v souladu s hlubokým dýcháním se rozproudí zablokovaná čchi (životní síla) v hlavních energetických centrech a viditelně se uvolní nahromaděný stres a napětí po celém těle.  

  Čchi-kung, toto staré čínské umění pro zdraví a dlouhověkost, je považováno za léčebnou metodu s dlouhou historií více jak 6 000 let. V Číně se čchi-kung a taichi těší veliké oblibě. Obě disciplíny jsou součástí každodenního života pro lidi všech věkových kategorií až do vysokého věku. Lidé je tam praktikují každý den v parcích bez ohledu na počasí a kondici. 

  Smyslem cvičení čchi-kung je aktivovat v těle zablokovanou energii čchi (Qi) v tzv. meridiánech, energetických drahách, které jsou po celém těle. Čchi-kung napravuje držení těla a celé páteřeaby se nepoškozovaly jednotlivé obratle, uvolňuje emoce a zklidňuje mysl

  Čchi-kung je umění, které nabízí život v harmonii a míru, protože udržuje tělo i mysl v dokonalé rovnováze. 

Můžete s námi studovat 

 

Čchi-kung pozitivně mění život

Čchi-kung je klíčem ke zdraví a dlouhověkosti. Již v krátkém čase se začne pozitivně měnit váš život, zlepšovat zdraví, přinášet stabilita, jasnost a vhled do vašeho života. Přirozeným způsobem se začnete cítit lépe, a tak:

 • zlepšíte celkově zdraví
 • dodáte sílu a vitalitu tělu
 • odstraníte stres a únavu
 • zklidníte emoce i mysl
 • zlepšíte koncentraci a paměť
 • zvýšíte svojí výkonnost
 • rozvinete intuici
 • zpomalíte procesy stárnutí
 • prodloužíte svůj život
 • omladíte svůj vzhled i organismus
 • rozvinete sebeléčebné schopnosti
 • získáte neuvěřitelný příval sexuální energie
 • a to vše bez vedlejších účinků.

 

Zdravotní účinky čchi-kung

Cvičení Čchi-kung vedou k rovnováze tělesných a duševních funkcí, zlepšují zdraví, posilují tělo a zklidňují mysl. Otevírají cestu osobního rozvoje a vedou k pochopení zákonů vesmíru. Pravidelným cvičením se  příznivě ovlivňuje nervový systém, zvyšuje hybnost kloubů a pružnost těla, zlepšuje se funkce všech orgánů, imunita, atd.  

Cvičení se provádějí v pomalém tempu v souladu s dechem a stejně jako jóga i tato cvičení harmonicky rozvíjejí osobnost po stránce tělesné, duševní a duchovní. 

Pravidelné cvičení čchi-kung uvolňuje stres ze svalů, zklidňuje psychiku a zvyšuje odolnost organismu proti nemocem i negativnímu působení druhých lidí!

Pravidelná praxe cvičení čchi-kung:

 • přispívá k uvolnění těla a psychiky
 • zvyšuje sexuální energii a celkovou kondici
 • zlepšuje schopnost koncentrace, koordinaci pohybů a ovládání motoriky
 • formuje postavu a upravuje metabolický systém
 • reguluje a aktivuje činnost všech vnitřních orgánů
 • zlepšuje pružnost všech kloubů i páteře, celkové držení těla
 • harmonizuje tělesnou energii a posiluje imunitu
 • působí proti stresu a úzkosti, odstraňuje únavu, zlepšuje poruchy spánku
 • nabízí cestu k pozitivnímu myšlení a osobnímu rozvoji
 • Pravidelná cvičení v ČR 

 

Čchi-kung vyrovnává jin a jang, zpomaluje stárnutí

Cvičení čchi-kung zvyšují tok energie v celém meridiánovém systému těla a mají tak blahodárné účinky na naše zdraví. Číňané odedávna věří, že vesmír je tvořen dvěma protikladnými silami JIN a JANG, které se musí navzájem vyrovnávat. V přírodě tyto dvě síly samy hledají způsob jak se vzájemně vyrovnávat a být spolu v harmonii.  Jestliže ale tyto síly ztratí svoji rovnováhu v lidském těle, může se vyskytnou onemocnění, a je na člověku, aby tyto dvě síly vyrovnal.  

Na základě zkoumání věcí kolem sebe a vzájemných vztahů mezi přírodou a člověkem, vytvořili Číňané různá cvičení čchi-kung, aby napomohli přivést oběh tělesné čchi do harmonie s přírodními cykly. Objevili, že skrze čchi-kung jsou schopni posilovat svůj oběh čchi  a získat tak stálé zdraví.  

Cvičení jsou mimořádně vhodná pro ženy i muže každého věku. Zahrnují fyzická, dechová a mentální cvičení, práci s hlasem a tělem. Pohyby se při cvičení provádí v plynulém a pomalém sledu jednotlivých pozic, které podporují tok čchi, probouzejí vědomí sebe sama, posilují a uvolňují tělo, zvyšují hybnost kloubů a pružnost páteře. Cvičení je možné praktikovat také v přírodě. 

Čchi-kung je vhodný pro všechny ženy i muže každého věku, děti a mládež, osoby vyššího věku,  lidi vážně nemocné či jinak handicapované. 

Čchi-kung je jedním z pilířů tradiční čínské medicíny.

 

Nová dimenze odpočinku

Díky rychlému rozvoji vědy a techniky a celkově konzumnímu zaměření celé společnosti se lidé západního světa více a více obrací k alternativním způsobům léčení. Mezi  ně patří i čínská umění pro zdraví a dlouhověkost čchi-kung (qi-gong) někdy označovaná jako čínská jóga. Lidé se na vlastní kůži přesvědčují "o zázračné pověsti" těchto orientálních umění a zájem o ně neskutečně vzrůstá. 

Podle mnoha dokumentů, žádná z mnoha kultur nestudovala tak hluboce oběh lidské čchi (energie), jako Číňané, podle nichž je právě lidská čchi zdrojem života a činnosti celého těla. Zkoumali rovnováhu mezi silami jin a jang po několik tisíciletí v souladu s přírodními cykly  a svými zkušenostmi, tak přispěli  k velkému rozvoji poznání člověka jako lidské bytosti.

Díky rychlému tempu naší společnosti jsou lidé často uvrženi do negativity, různých typů závislostí, nebo psychických problémů. Vlivem těchto okolností pak bohužel ztrácí partnerské vztahy, rodiny či zaměstnání. Těžko hledají pracovní uplatnění a získávají vnitřní stabilitu.

Všeobecně by jim mohla pomoci tato pohybová umění, která lidé např. v Číně praktikují do nejvyššího věku přímo v přírodě. Tato cvičení přispívají k udržení vnitřní rovnováhy, stability a  skutečného duševního klidu 

Čínská cvičení čchi-kung se v dnešní době stávají uznávanými a akceptovatelnými metodami nejen u západních lékařů, ale i v celé moderní společnosti. Přiznávají, že jednou z možností jak preventivně čelit stresu a rychlému tempu dnešní doby je cíleně odpočívat a nabídnout tělu i duši "fyzickou a duševní potravu" např. v podobě léčivých pobytů, které uvedou tělo i mysl opět do stavu rovnováhy a harmonie.  

Hluboce propracovaná relaxační cvičení čchi-kung pomohou zlepšit vaše zdraví, zpomalí procesy stárnutí, zbaví vás stresu a napětí!


 

Čchi-kung se podobá taichi a je součástí tradiční čínské medicíny

Čchi-kung jsou tradiční čínská cvičení pro zdraví a dlouhověkost podobná tai chi. Tato hluboce propracovaná  relaxační cvičení vedou k  rozvoji  těla,  ducha a životní energie. Slovo čchi znamená "životní energie, síla"; kung "kultura, cvičení". Čchi-kung je tedy cvičení rozvíjející životní energii. Tato životní síla obíhá v tzv. akupunkturních drahách, meridiánech, kterých je v našem těle dvanáct a zásobuje tak vnitřní orgány.  

Všechny dráhy rozvádějí po těle životní energii. Při jejich poruše však nemůže být energie řádně rozváděna po těle a to vede ke vzniku nemoci. Vzhledem k tomu, že k blokádě dochází nejčastěji v oblasti kloubů, je k uvolnění jejího toku vhodná právě pohybová léčba. Tím jednak vzniklé poruchy léčíme, nebo můžeme působit preventivně proti jejich vzniku. 

Čchi-kung je součástí tradiční čínské medicíny, která se snažila svým postojem především předcházet nemocem, tedy působit preventivně! 

Kurzy osobního rozvoje

 

Stáří a stárnutí člověka s čchi-kung

Čím dál více se nepřehlédnutelnou skutečností stává téma stáří a konce lidského života. Jedná se o fenomén, který postupně zasahuje do všech oblastí individuálního i společenského života. Otázky stárnutí jsou v posledním období středem pozornosti řady odborníků z řad společenských, medicínských i politických kruhů na celém světě. Snaží se tuto tématiku vědecky nejen zpracovat a vysvětlit, ale i současně účinně přispět k aktivnímu stárnutí v reálném životě.  

Každý z nás se v určitou část svého života zastaví a v jeho mysli přeběhne myšlenka či otázka týkající se tématu smrti. Stáří a smrt se dotýká nás všech. Možná si to neuvědomujeme, ale hodina smrti zůstává pro nás všechny jakýmsi tajemstvím, které nám může a nemusí nahánět strach. 

V našich programech proto věnujeme pozornost poznání, dávné moudrosti našich předků a tisíciletých tradic Východu, které věří, že život smrtí nekončí.

Škola Živý Čchi-kung Michaely Sklářové přispívá k zlepšení kvality života žen i mužů, kteří chtějí zastavit procesy stárnutí a touží po nalezení hlubšího smyslu života.

 


Kalendář akcí

Aktuality