Tao ženy

Živý čchi-kung

Centrum Loreto

Michaela Sklářová

Cesta učitele

Cesty na Bali a jóga

Přednosti tradiční čínské medicíny

Předností tradiční čínské medicíny je dokonale propracovaný systém energetických drah v těle, funkce orgánů a jejich vzájemného působení. 

Úkolem léčby je obnovit narušenou rovnováhu dvou pricipů - Jing Jang a zajistit rovnoměrné proudění energie čchi.

Pro uchování rovnováhy v organismu jsou také velmi důležité emoce. Hněv, zlost, agrese vyčerpávají energii čchi. Čínská medicína popisuje tři energetické zdroje, které lidské tělo využívá ke svému fungování. Od kvality jednotlivých zdrojů se odvíjí i kvalita zdraví tělesného a duševního.

Studujte Tradiční čínskou medicínu s námi