Tao ženy

Živý čchi-kung

Centrum Loreto

Michaela Sklářová

Cesta učitele

Cesty na Bali a jóga

Přehled příznivých zdravotních účinků čchi-kungu

Informace v češtině v některých pracích týkajících se qigong (česky čchi-kung) od roku 2007

zpracováno 13. 11. 2010

Poznámka: Většina autorů kombinovala qigong s obvyklou zdravotní péčí.

 

Přehled příznivých zdravotních účinků qigongu a tai-či

Autoři vycházeli z publikovaných odborných prací. Mezi příznivými účinky zmiňují vyšší hustotu kostí (tedy jejich vyšší pevnost a odolnost), příznivé účinky na kardiovaskulární systém, vyšší tělesnou zdatnost, vyšší soběstačnost a menší riziko pádů a jiných úrazů u starších lidí, lepší imunitu a subjektivně lepší duševní stav.

Citace: Jahnke R, Larkey L, Rogers C, Etnier J, Lin F. A comprehensive review of health benefits of qigong and tai-chi. Am J Health Promot. 2010;24(6):e1-e25.

 

Qigong u školáků 

Švédský tým zjistil u školáků ve věku 13 až 14 let, kteří cvičili qigong, větší spokojenost, méně stresu a lepší posuzování vlastní osoby.

Citace: Terjestam Y, Jouper J, Johansson C. Effects of scheduled qigong exercise on pupils' well-being, self-image, distress, and stress. J Altern Complement Med. 2010;16(9):939-44.

 

Qigong pomáhá mírnit obtíže u pacientů léčených pro rakovinu

Australští lékaři zjistili, že pomocí qigongu lze mírnit obtíže související s rakovinou a její léčbou. Uvedli, že jestliže se ke standardní léčbě přidal qigong, snížily se únavnost, poruchy nálady a záněty.

Citace: Oh B, Butow P, Mullan B, Clarke S, Beale P, Pavlakis N, Kothe E, Lam L, Rosenthal D. Impact of medical Qigong on quality of life, fatigue, mood and inflammation in cancer patients: a randomized controlled trial. Ann Oncol. 2010;21(3):608-14. 

 

Qignong a syndrom vyhoření 

K syndromu vyhoření dochází následkem dlouhodobého stresu. Autoři použili qigong a těchto lidí jednak samostatně, jednak v kombinaci s kognitivně-behaviorální psychoterapií. V obou případech dosáhli příznivého výsledku.

Citace: Fjellman-Wiklund A, Stenlund T, Steinholtz K, Ahlgren C. Take charge: Patients' experiences during participation in a rehabilitation programme for burnout. J Rehabil Med. 2010;42(5):475-81.

 

Qigong a diabetes II. typu

Diabetes II. typu je nejčastější formou cukrovky u nás. Souvisí s vyšším věkem, obezitou, nedostatkem pohybu a nezdravým životním stylem. Tělo nemocného inzulín sice vytváří, ale neumí ho efektivně využít. Americký tým zjistil u tohoto onemocnění příznivý účinek qigongu.

Citace: Guan-Cheng Sun, PHD, Jennifer C. Lovejoy, PHD, Sara Gillham, BA, Amy Putiri, MS, Masa Sasagawa, ND and Ryan Bradley, ND, MPH Effects of Qigong on Glucose Control in Type 2 Diabetes. A randomized controlled pilot study Diabetes Care. 2010;33(1):e8.

 

Tai-či qigong pro pacienty s chronickým onemocněním kolenních kloubů

Korejský tým zjistit po osmitýdenním cvičení u pacientů zvýšení kvality života. Zlepšila se i jejich chůze.

Citace: Lee HJ, Park HJ, Chae Y, Kim SY, Kim SN, Kim ST, Kim JH, Yin CS, Lee H.

Tai-chi Qigong for the quality of life of patients with knee osteoarthritis: a pilot, randomized, waiting list controlled trial. Clin Rehabil. 2009;23(6):504-11

 

Kung-fu zlepšilo tělesnou zdatnost pohybově nenadaných a netrénovaných obézních dospívajících. 

Práce je cenná tím, že tato skupina dospívajících tělesný pohyb nejvíce potřebuje, ale zároveň má tendenci se cvičení a sportům vyhýbat. 

Citace: Tsang TW, Kohn MR, Chow CM, Fiatarone Singh MA. Kung fu training improves physical fitness measures in overweight/obese adolescents: the "martial fitness" study. J Obes. 2010;2010. pii: 672751. 

 

Meditace milující laskavosti vedle ke zlepšení sociálních vztahů

Meditace milující laskavosti je klasická buddhistická meditační technika, která se používá i při léčení. V tomto případě zjistili autoři její příznivý efekt na mezilidské vztahy. Doporučují ji proto jako prevenci osamělosti.

Citace: Hutcherson CA, Seppala EM, Gross JJ. Loving-kindness meditation increases social connectedness. Emotion. 2008;8(5):720-4. 

 

Qigong vedl ke zlepšení zdravotního stavu žen středního věku

Autoři zjistili, že se po osmitýdenném praktikování se  porovnání s kontrolní skupinou zvětšil svalový výkon a upravovala se i tělesná hmotnost.

Citace: Tsai YK, Chen HH, Lin IH, Yeh ML. Qigong Improving Physical Status in Middle-Aged Women. West J Nurs Res. West J Nurs Res. 2008;30(8):915-27

 

Jak učinit tai-či a qigong přitažlivější pro starší lidi: jednoduchost, efektivita a zábavnost

Zejména u starších lidí je důležité, aby efekt cvičení pocítili co nejdříve, aby dokázali příslušná cvičení snadno zvládnout a aby jim toto cvičení působilo potěšení.

Citace: Yang Yang.  Simple, effective, fun, and available—essential factors for the successful continuation of an evidence-based Taiji (T'ai Chi) and Qigong (Chi Kung) exercise program at a local senior center following a six month research intervention American Public Health Association 2008 Annual Meeting & Exposition in San Diego, CA 25-29. 10. 2008

 

Qigong zmírnil stres u zaměstnanců nemocnice

Americký tým zkoumal změny, ke kterým dojde u pracovníků nemocnice po šestitýdenním praktikování qigongu. Cvičení qigongu vedlo ke snížení subjektivně pociťovaného stresu a bolestivých obtíží.

Citace: Griffith JM, Hasley JP, Liu H, Severn DG, Conner LH, Adler LE. J Qigong Stress Reduction in Hospital Staff.

J Altern Complement Med. 2008;14(8):939-45.

 

Qigong jako prostředek ke zvládání stresu u lidí, kteří pracují s počítači

Švédští autoři zjistili, že qigong snížil u této skupiny pracovníků příznaky stresu. Po pětitýdenním kursu se u nich navíc objevovaly méně často bolesti bederní páteře.

Citace: Skoglund L, Jansson E. Qigong reduces stress in computer operators. Complement Ther Clin Pract. 2007;13(2):78-84. 


Kalendář akcí

Aktuality

  • 10.07.2019 STAŇTE SE LEKTOREM/KOU A POMÁHEJTE OSTATNÍM Jako jediní v celé České republice školíme budoucí lektory/ky v Akreditované Škole MŠMT! Až 80 % našich vyškolených lektorů si po ukončení studia úspěšně otevřelo své vlastní kurzy. Staňte se lektorem a pomáhejte ostatním najít cestu k harmonii!

  • 10.07.2019 OTEVÍRÁME NOVÝ ROČNÍK ZÁJMOVÉHO STUDIA V PRAZE Otevíráme nový ročník zájmového studia pro širokou veřejnost Škola přírodní léčby a čchi-kung pro ženy a muže. S námi získáte pevné základy v oblasti tradiční čínské medicíny, čchi-kung a práce s tělem, na které můžete stavět další vědomosti.

  • 10.07.2019 NOVINKA! AKREDITOVANÝ KURZ PRO UČITELE A POMÁHAJÍCÍ PROFESE Nově otevíráme unikátní kurz pro všechny zájemce z řad učitelů, pomáhajících profesí, zdravotníků a široké veřejnosti, kteří chtějí jak pro sebe, tak druhé získat znalosti o vysoce účinných metodách pro zvládání stresu a zachovnání dobrého zdraví.