Tao ženy

Živý čchi-kung

Centrum Loreto

Michaela Sklářová

Cesta učitele

Cesty na Bali a jóga

Dětství má přímý vliv na náš další život/ 4

Konstelace ukazují, že pokud člověk nemá vyřešenou svoji minulost, je pro něj obtížnější v životě kráčet dál, neboť tyto vlivy na něj stále skrytě působí.

plačící dítě

13.03.2012 - Počet komentářů: 0, Počet zobrazení: 4436  

Michaela Sklářová, autorka textu  

Každé dítě než je "tvarováno" k obrazu rodičů, školy, společnosti je živé a spontánní, přirozené a v bytí teď a tady. Pokud nezažije lásku a dostatečné přijetí od obou rodičů, může mít problémy s oceněním sebe sama, s vlastní sebeúctou, sebedůvěrou, sebeláskou a komunikací.

Když se narodíme.

Naše početí, porod a samotné dětství má přímý vliv na náš další život. První okamžiky po porodu rozbíhají naši komunikaci se světem. Proto je pro dítě velmi důležité, aby těsně po narození zažilo přijetí matky i otce zároveň. Aby od nich dostalo zprávu: oba tě vítáme, chceme tě a jsi tu správně. Jaké přijetí dítě pocítí, má pak vliv na všechny jeho další vztahy k ženám i mužům, touhu po životě, schopnost se prosadit a projevit. 

Pokud se podíváme na to, jak za posledních 50 let probíhaly porody, kdy matkám byly děti odebírány do tzv. "bečáren", a byli jim nošeny jen na krmení každé 3 až 5 hodin nebo dávány již v půl roce do jeslí, nemůžeme se divit, že mnoho lidí si vnitřně nevěří a neumí se zdravě prosadit.

 

Jiný porodnický vesmír?

Obrovský respekt k tomu, že dítě a matka jsou jeden celek. A jak probíhá porod do vody? To můžete sledovat na dokumentárním snímku z porodnice v Ostende: zde

Čtěte více zde

Miluj sebe sama jako bližního svého.

Lidem chybí láska a zdravý základ pro vybudování vlastní sebehodnoty a lásky k sobě i druhým lidem. Celá společnost je duchovně vykořeněná, hodně lidí trpí od dětství řadou zdravotních a psychických problémů, nevěří si, neznají smysl svého života a uplatnění se v něm. Nepřipadají si důležití, podceňují se nebo naopak přeceňují a nemají ohledy na nic a na nikoho.  

Aby se toto mohlo změnit, musí člověk začít sám u sebe a vytvořit v sobě zdravé jádro, které ho navrátí k vlastní podstatě. V tom mu mohou pomoci konstelace.

 

Vše v životě má svůj hluboký smysl a význam.

Téma vtah rodič a dítě je velmi citlivé. Odráží se však na všech rovinách v našem životě a zejména pak ovlivňuje i náš vztah k vlastním dětem. Pokud je vztah k  jednomu z rodičů narušen z jakéhokoliv důvodu, vzniká ve vztahu matka, otec a dítě nerovnováha. Jedině pokud jsme ochotni tuto rovnováhu nastolit, můžeme v životě dosáhnout štěstí a vnitřní spokojenosti. Proto vyřešená minulost a smíření se s ní, může být základem pro přijetí toho, co nám život přináší, mít sílu vytvářet vlastní hodnoty a žít smysluplný život.

 

Příklady z konstelační praxe.

Pokud vnímáte matku nebo otce jako autoritu, odmítáte je a bojujete s nimi (nikdy nebudu jako moje matka nebo jako můj otec!) vzdáváte se tak dobrovolně své ženské a mužské síly, odpojujete se od kořenů minulých generací a tento postoj pak vytváří mezi vámi napětí a boj, který se může táhnout mnoho generací. Řešením je uznat svoji minulost se vším co k ní patřilo a generačně uvidět to, co nás zatěžuje, podívat se na celý rodinný systém, včetně potratů a dalších zátěží. 

 

Pokud vám chyběla v dětství pozornost a láska od matky nebo otce, můžete v životě vynakládat úsilí na to, aby jste "byli viděni", tzn. že si budete vynucovat pozornost jakýmkoliv možným způsobem nebo budete sloužit druhým do padnutí a vyčerpání nebo partnerovi poskytnete cokoliv, jenom aby jste tohoto uznání, pozornosti a lásky dosáhli. Řešením je nalézt zdroj této lásky v sobě a přijmout minulost se vším, co k ní patřilo, tzn. přijmout všechny zklamání, bolesti a strádání, zbavit se představ a iluzí o rodičích. 

Pokud jste se nikdy neoddělili od matky nebo otce, můžete mít problémy ve vztahu, protože místo, které je určeno pro partnera bude zaujímat nevědomě jeden z rodičů kdyby jste byly na druhé polokouli. Řešením je udělat krok do dospělosti a odpoutat se od matky nebo otce a začít žít vlastní život. 

Pokud na vás byly v dětství kladeny vysoké nároky a požadavky, můžete sami sebe tlačit k neustálým výkonům a nikdy nebudete mít na nic čas. Řešením je vystoupit z těchto vlivů a podívat se na vzory a programy v rodině. 

 

Pokud řešíte peníze, máte pocit, že musíte jen dřít  a pracovat nebo o peníze  přicházíte, mohl být v rodině problém s majetkem. Řešením je podívat se na minulost rodinného systému. 

Nedokážete-li navázat nový vztah nebo máte problémy ve vztahu současném, nebo se bojíte dokonce nový vztah navázat, je dobré podívat se na minulé rozchody a vztahy, které vás emočně zatížili a zklamaly. Řešením je podívat se na minulé partnery a vztah k rodičům, které jsme nemuseli vnitřně opustit. 

Pokud se jako žena vnímáte a chováte spíše jako muž, nebo s muži bojujete, mohla jste se na nějaké rovině vzdát svého ženství, dokonce jej odmítnout. Řešením je podívat se na generaci žen a jejich postoj k sobě samým, životu a mužům.

Odpuštění, klíč k radosti.

Klíčem k uvolnění naší minulosti je její přijetí a odpuštění. To je cesta, jak z těla vypustit pocity viny a negativní emoce, které působí v těle jako jed. Svoji minulost můžeme pustit jedině až tehdy, když ji pochopíme. V tom nám mohou pomoci konstelace. 

Vše v životě má svůj hluboký smysl a význam, který často pochopíme až později.

Sebepoznání jako cesta ke štěstí.

Dnes může člověk najít celou řadu návodů, knih a sebepoznávacích kurzů pod odborným vedením, jak sám sebe hlouběji poznávat. Výhodou této práce může být objektivnost a pravdivost, kterou u sebe nemusí chtít vždy vidět a slyšet.

Metoda Rodinné konstelace se využívá v poradenství a psychoterapii, skupinově nebo individuálně.

  • Tato silná a účinná metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a práce s lidmi může pomoci uspořádat vztahy na mnoha rovinách: osobní, zdravotní, partnerské, pracovní, finanční, spirituální. Ženám a mužům každého věku či vzdělání může pomoci vyřešit jejich minulost. Může názorně ukázat a pocítit souvislosti mezi vztahy v rodině nebo v jiných systémech.

  • Více informací o metodě naleznete na zde

 

Motto: Každý strůjcem svého štěstí sám. 

 

Autor článku: Michaela Sklářová.

Chcete-li osobně navštívit Michaelu Sklářovou  volejte na tel. +420 777 204 028.

 

Doporučujeme

individuální sezení zde

 


Reakce na článek


Pole označená (*) musíte vyplnit.
Email slouží pouze pro potřeby redakce.
V textu můžete používat uvedené tagy editoru. Webová adresa se změní automaticky na odkaz pokud ji uvedete ve tvaru: http://www.domena.cz nebo ftp://neco.domena.cz, popř. jmeno@email.cz.


Ověřovací kód


Aktuality