Tao ženy

Živý čchi-kung

Centrum Loreto

Michaela Sklářová

Cesta učitele

Cesty na Bali a jóga

Konstelace - individuálně

Každé sezení je velmi individuální, jedinečné a záleží na záměru a připravenosti klienta. 

Každé sezení trvá cca 2 hodiny (odvíjí se podle náročnosti daného tématu) a je proto nutné vymezit si dostatek času pro vstřebání informací, emocí a prožitků, které přicházejí.  Při sezení se proto často využívají ještě další techniky, které mohou pomoci s daným tématem lépe pracovat, například po sezeních je důležité dopřát svému tělu a mysli dostatek odpočinku např. formou relaxace, masáže nebo procházky v přírodě.

Konstelace probíhají v Praze a Českých Budějovicích, po domluvě i v dalších městech.

Doporučení

Protože konstelace pracují s fakty, je důležité zjistit si předem co nejvíce informací o své rodině (ideálně o posledních třech generacích). V případě, že již máte svou vlastní rodinu, zjistěte si informace i o rodině Vašeho manžela nebo manželky.

Důležité jsou informace o tragických úmrtích v rodině, sebevraždách, duševních chorobách a jiných těžkých onemocněních, vydědění, zločiny, věznění, politické perzekuce, první osudové lásky, porody spojené s úmrtím matky nebo dítěte, potraty apod.

Konstelace pomáhají řešit různá témata...

 

Metoda rodinné konstelace podporuje rozvoj osobnosti, otevírá nový přístup k životu, 

práci a lidské bytosti jako celku. Uzdravuje, přináší více psychické pohody a pozitivní energie. Pomáhá uspořádat vztahy na mnoha rovinách: osobní, zdravotní, partnerské, pracovní, finanční, spirituální. Ženám a mužům každého věku či vzdělání může pomoci vyřešit jejich minulost i současnost. Může jim názorně ukázat souvislosti mezi vztahy v rodině nebo v jiných systémech i to, jak tyto vztahy ovlivňují jejich vlastní život.

 

Naše rodina ovlivňuje to, jak se díváme na svět, to jak cítíme, jak myslíme a jednáme.

Určuje kvalitu našich vztahů, zdraví, života. Čím více tuto skutečnost popíráme, tím je naše nevědomá "závislost" na rodině silnější. Rodina je systém a má svůj přirozený řád. Je to řád lásky. Je to skrytá síla, našim očím a mysli neviditelná.

Např. v rodinných konstelacích můžeme odkrýt skryté vlivystrachy a programy převzaté od našich rodičů a předků, které nás, i naše děti, negativně ovlivňují.  Může jít o problémy zdravotní, potíže v komunikaci s partnerem,  s dětmi, s kolegy.  Může se, ale jednat i o hluboce zakořeněné problémy, které mohou mít původ u našich dávno zesnulých předků. 

Cílem konstelační práce je nalezení a zpřístupnění všech vnitřních zdrojů klienta, tak aby se nastolila jeho harmonie a ozdravné procesy na všech rovinách (tělo, mysl, emoce, duch). Více: Rozdělení, průběh, témata a historie konstelací

 

Individuální konstelace 120 minut: 1 800 Kč

Balíček Konstelace - 3 sezení x 90 minut: 4 500 Kč (četnost sezení 1x za měsíc až 6 týdnů)

 

Jaká témata konstelace pomáhají řešit? 

 

  • Láska a partnerství  (Odhalení problémových stránek vztahů.)

konstelace ms

  • Rodina a vztahy v ní (Nahlédnutí do rodinného systému; pochopení toho, jaké programy a zvyky převzaté od našich rodičů nás mohou v životě omezovat, a to nejen v rodině a ve vztazích, ale i v práci.)

konstelace ms

  • Svatby, sliby, přísahy... opravdu navždy??  (Svého partnera si berete se vším, co k němu patří. Dvě řeky života se slévají v jeden pramen. Vše, co je na dně, vyplave časem na povrch. Je dobré vědět co to je, a zabránit tak nemilým překvapením.) 

konstelace ms

  • Nevšední osudy v rodině a jejich následky (zabavení majetku, násilí v rodině, práce a finance, traumata, sebevraždy, vraždy, náhlá úmrtí, dlouhodobé nemoci, potraty, nevěra, alkoholismus, drogy, zneužívání, aj....)  

konstelace ms

  • Traumata, teror a smrt - velké tabu naší kultury (Smrt je součástí našeho života, přesto je v naší západní kultuře velké tabu. Když nám umře někdo blízký, děti, rodiče, když umře někdo předčasně či násilně, často se nedokážeme z touto situací smířit, zůstaneme v šoku a nevíme, co dělat a jak žít dál. K tomuto tématu patří i rozchody s partnery, rozvody a další události, které nechceme ze svého života propustit.) 

konstelace ms

  • Další témata: blokády z dětství, programy mysli- osobní nejistota, frustrace, zloba, neochota věci vidět takové jaké jsou, blokády v oblasti intimního života,  témata oběti a pachatele aj.

Další témata: sexualita, potlačení ženství, hanba, stud, tajemství, tabu, ostuda, osobní nejistota, frustrace, zloba, neochota věci vidět takové jaké jsou, blokády v oblasti intimního života,  témata oběti a pachatele aj.

  • Ženská témata např. mateřství, neplodnost, těžké porody, potlačení ženství, hanba a stud v osobním životě, tajemství rodu, tabu v rodině aj.

konstelace ms

  • Vnitřní konstelace- moje nitro, práce s vnitřními aspekty, egem, různé emoční stavy - strach, smutek aj.

konstelace ms

  • Děti a poradenství při východě dětí, které jsou odrazem svých rodičů. Děti reagují na vztah mezi matkou a otcem a často přebírají nevědomě jejich zátež.

konstelace ms.

 

Upozornění! Práce s konstelacemi a dalšími sebepoznávacími technikami  není náhražkou za medicínskou léčbu.

 

Konstelacemi vás provede Michaela  Sklářová

Termíny si můžete sjednat telefonicky na tel.: + 420 777 204 028. nebo formulářem dole na stránce.


Kalendář akcí

Aktuality