SUN MOON - Traumatreatment – práce s traumaty a dynamika nemocí / Praha

30.01.2019

Příčinami zdravotních potíží mohou být zejména situace, ve kterých se člověk cítí dlouhodobě v nepohodě, kdy si neplní své potřeby, je přetěžován, či je neustále k dispozici ostatním na vlastní úkor!

Nebo, prožil-li nenadálou traumatickou či vysoce emočně zátěžovou situaci, se kterou se doposud nevyrovnal, či vyrovnal pouze částečně. Aby tyto události ovlivnily zdravotní stav, musí splňovat určité podmínky a vzájemné souvislosti. Po jejich splnění se spustí v těle vzájemně provázané a ovlivňující se procesy na úrovni psychiky, imunitního systému a buněčné úrovni orgánů. Pokud se tyto procesy řeší pouze na úrovni těla, je předpoklad, že regenerace bude probíhat příliš dlouho, či že se potíže budou opakovat.