Zájmové studium pro všechny

Akreditované studium MŠMT

Pravidelná cvičení čchi-kung

Individuálně

Informace

Studujte Tao ženy

Živý čchi kung

Čchi kung je starověké čínské umění pro zdraví a dlouhověkost, udržuje tělo a mysl v dokonalé rovnováze.


Koncept "Živý čchi-kung"

Vychází z taoistického pojetí zdraví a postavení člověka v přírodě, rozvíjí sílu, pružnost a vytrvalost jak těla a dechu, tak i mysli. Někdy bývá označován jako čínská jóga a nabízí hlubší vhled do systémů lidského těla z pohledu tradiční čínské medicíny. 

Pravidelným cvičením se tělo postupně mění, vzrůstá jeho pohyblivost. Díky pomalým pohybům v souladu s hlubokým dýcháním se rozproudí zablokovaná čchi (životní síla) v hlavních energetických centrech a viditelně se uvolní nahromaděný stres a napětí po celém těle.  

Čchi kung považován za léčebnou metodu s historií více jak 6000 let. V Číně se čchi-kung a taichi těší veliké oblibě. Lidé je praktikují každý den hlavně v parcích.

Je určen pro ženy i muže, bez ohledu na věk a kondici, kteří chtějí najít cestu k reálnému zdraví a dlouhověkosti, která byla ve staré Číně chápána jako život prožitý v plném zdraví bez nemocí a s věčnou spirituální existencí. 

 

 • Základem programu je:
  - práce s energií lidského těla, přírody a kosmu
  - prevence zdraví, sebeléčení a sebepoznání
  - úvod do tradiční čínské medicíny a základní pojmy
  - kultivace těla, mysli a života formou cvičení čchi-kung, meditací, stravy, harmonie prostoru, sexuality
  - rozvoj potenciálu každého jedince v rovině fyzické, emoční, mentální a duchovní

 • Program celkově:
  - zlepšuje a kultivuje zdraví, posiluje tělo a zklidňuje mysl
  - otevírá cestu osobního rozvoje a spirituality v každodenním životě
  - vede k urovnání všech tělesných i duševních funkcí
  - nabízí život v harmonii a míru jak pro jednotlivce, tak i celé společnostiStudium 1: zájmový kurz - pro širokou veřejnost

Studium o těle, mysli a energii pro moderního člověka, jediné tohoto druhu v celé ČR!

 • Pro koho:
  pro ženy i muže, kteří chtějí harmonicky rozvíjet svoji fyzickou, mentální a duchovní stránku. Jde o přípravu pro akreditovaný kurz (pro ty, kdo se chtějí stát lektory). 

 • Časová náročnost:
  2 roky + rozšiřující kurzy ve 3. roce

 • Obsah (teorie a praxe):

  - základy a úvod do čchi-kung- poznání fungování energie v lidském těle
  - dvě základní staročínské sestavy čchi-kung Osm kusů brokátů a Taichi čchi-kung pro zdraví a dlouhověkost
  - statické formy čchi-kung
  - relaxační metody a meditace pro zklidnění psychiky, které lze praktikovat kdekoliv a kdykoliv v každodenním životě
  - dechová cvičení pro obnovu zdraví
  - praxe sebeléčení hlavních energetických center,
  - úvod do tradiční medicíny (historie, znalost teorie tao, yin/ yang, pět elementů)
  - sebepoznávací cvičení a společná sdílení
  - domácí úkoly a praxe
  - výuka dalších sestav a prohlubovací praxe ve druhém a třetím roce
  - zajímavé přednášky během studia s dalšími lektory, např.:

  • základy tradiční čínské medicíny a znalost drah
  • využití energie v prostoru i přírodě podle feng-shui,
  • kultivace milostného života a sexuální energie,
  • léčení stravou podle pěti elementů,
  • masáže, reflexní terapie a důležité body na těle,
  • tuina qigong, metody k prohlubování vztahu k přírodě apod.
  • psychosomatika aj.
  • viz. STUDIJNÍ PLÁN - viz http://www.zivycchikung.cz/studium/vyukovy-plan-podrobne.html

 • Naučíte se:
  - zlepšit fyzické a psychické zdraví
  - jak mít stále dost energie a vnitřního klidu
  - omlazovat buňky a udržovat kondici vnitřních orgánů do vysokého věku
  - rozumět svému tělu a mysli, a tím i ostatním lidem
  - chránit se od negativních vlivů a léčit sebe sama

 • Harmonogram:

          - časová osa: víkendově (upřesníme)
          - termíny: jaro 2018

 

 • Cena:

 Studium 2: akreditovaný kurz - pro odbornou veřejnost

Až 80% vyškolených lektorů si po ukončení studia úspěšně otevřelo své vlastní kurzy! 

 • Pro koho:
  Studium je vhodné pro budoucí a stávající lektory čchi-kung, taichi, jógy aj. podobných stylů, učitele, pedagogy, výchovné poradce a pracovníky, terapeuty, cvičitele, instruktory různých zdravotních cvičení, poradce zdravého životního stylu nebo wellness, ale i pro všechny zájemce, kteří chtějí cvičení čchi kung zařadit do své práce nebo každodenního života a chtějí ho šířit dál do škol a mezi širokou veřejnost formou pravidelných lekcí, víkendových kurzů apod.

 • Časová náročnost:
  - 3 roky a sice:

 • 1. rok studium s akreditací- zakončené "certifikátem MŠMT"+ "absolventským listem Školy Živý čchi-kung" probíhá formou lekcí, přednášek, workshopů a diskusí, celkem 5 víkendů (200 vyučovacích hodin praxe a teorie), cca 1krát měsíčně (pátek - neděle) + závěrečný pobyt v přírodě 4 dny, kde probíhají závěrečné zkoušky.

  Certifikáty. Studium je zakončeno praktickou a písemnou zkouškou a následným vydáním certifikátu MŠMT pro udělení rekvalifikace (o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu Instruktor jógy se zaměřením na Čchi-kung- Jóga MS pro pracovní činnost ve vedení lekcí s celostátní platností) a absolventským listem "Lektor/-ka Školy Živý čchi-kung Michaely Sklářové" 

  Odbornost studia. Studium  je akreditované MŠMT ČR pod č.j.: 080/2014-50 ze dne 24.9.2014 na základě paragr.3 odst.1 písm.f)zákona 115 / 2001 Sb., o podpoře sportu a podle paragr.108 odst.2 zákona č.435/ 2004 Sb, o zaměstnanosti.

  PODMÍNKY STUDIA  

  TÝM LEKTORŮ

  2. rok nadstavba Cesta učitele- zakončeno "Certifikátem pro pokročilé lektory Školy Živý čchi-kung",  probíhá formou jednodenních školení/ seminářů, celkem 4x do roka (60 vyučovacích hodin praxe a teorie), cca 1x za 3 měsíce 1 den (pátek) + 4 denní soustředění v přírodě celé školy. 

  - 3. rok nadstavba Doporučený lektor- zakončeno "Certifikátem Dopručený lektor Živý čchi-kungprobíhá formou seminářů, celkem 3x do roka (60 vyučovacích hodin praxe a teorie), celkem 2x 2 dny + týdenní prázdniny školy pro všechny nebo 4 denní soustředění v přírodě celé školy, kde lektor sám učí.

  - Po ukončení studia a během něj se mohou všichni lektoři v ČR podílet na společných projektech školy cca 2-3 x do roka.
  - Školení lektorů po 3. roce studia probíhá formou školení 1- 2x za rok a společných pobytů pro celou školu.

   

 • Obsah 1 rok studium s akreditací (200 vyuč. hodin- 140 praxe a 60 teorie):

  - dvě základní staročínské sestavy čchi-kung Osm kusů brokátů a Taichi čchi-kung pro zdraví a dlouhověkost (praxe a teorie)
  - statické formy čchi-kung, relaxační metody a meditace pro zklidnění psychiky a mysli
  - přednášky z oblasti Základy tradiční čínské medicíny, Anatomie, Fyziologie, Psychologie, Sportovní hygieny a výživy, První Pomoci, Právo, organizace kurzu, Jedinečnost talentů, Úvod do koučinku, Metodika výuky a specifika cvičení pro různé skupiny

   

 • Naučíte se:

  - tvořit a praktikovat individuální cvičební programy 
  - sestavit cvičební plán dle potřeb a požadavků jednotlivce i malé skupiny osob (max. 12)
  - vést jednodenní workshopy
  - uplatnit své dovednosti a znalosti ve veřejných institucích (wellness centra, studia jógy, pečovatelské domy atd.)

 • Harmonogram:
  časová osa: celkem 5 víkendů (200 vyučovacích hodin praxe a teorie), cca 1krát měsíčně (pátek - neděle) + závěrečný pobyt v přírodě 4 dny, kde probíhají závěrečné zkoušky
  - termíny: jaro 2017 • Bonus: JEDINEČNÝ/Á LEKTOR/KA, seminář, který namotivuje a ukáže cestu budoucím lektorům, jak být přirozeným a zároveň originálním lektorem! Absolvent bude navíc po dobu jednoho roku oprávněn vést lekce přímo pod záštitou Školy přírodní léčby a čchi-kung Michaely Sklářové za předem stanovených podmínek.
 • Proč seminář jedinečný/á lektor/ka?
  U našich studentů vidíme během studia jejich vyjímečné dary. Často se však oni sami podceňují a mají obavy začít předávat to, co se naučili. Každý člověk je však jedinečný a může probudit zájem a touhu u druhých lidí, může začít podnikat.
  Naši budoucí lektoři v rámci  akreditovaného studia od nás získávají dárek- 3hodinový seminář jedinečný lektor jako podporu pro zvýšení kvality jejich startu při práci s klienty. 

  Seminář Jedinečný/á lektor/ka je novinkou ve studiu školy přírodní léčby a není zahrnut do osnovy studijního plánu.
  A proč se zúčastnit semináře Jedinečný lektor?
  "Milí lektoři. Je vás tolik, že je pro nás nesnadné poznat, který z vás je pro nás ten nejvhodnější. Všichni používáte podobné fráze a podobné sliby. Jediný spolehlivý spůdob jak získat naší plnou pozornost spočívá v tom že budete JEDINEČNÍ. Víte že existuje několik levelů jedinečnosti?"..... Pokud, ale investujete čas a energii na rozvoj své jedinečnosti, tak to s vámi zkusíme. " Kalman Horvát (lektor pro jedinečnost).

 • Ohlasy studentů
 • FAQ 

 

 

 


Kalendář akcí

Aktuality

 • 23.08.2017 BALI JE OSTROV VŮNÍ KVĚTŮ A KONTRASTŮ Chystáme již 6. netradiční cestu za hodnotami Bali a nás samotných, netradiční zážitky, netradiční poznání sebe sama. S možností prodloužení o relaxaci na krásných plážích ostrova Lombok.

 • 16.07.2017 ZDRAVÍ, OMLAZOVÁNÍ A MOUDROST- JAK TYTO CTNOSTI KULTIVOVAT? Podle starých taoistů patří praxe čchi-kung a taichi k nejmocnějšímu prostředkům k obnovení mladistvého vzhledu a dosažení osvícení. Slovo čchi znamená vitální energie, síla, dech.

 • 16.07.2017 HNĚV, SMUTEK NEBO STRACH VYČERPÁVAJÍ ENERGII. Pro uchování rovnováhy v organismu jsou velmi důležité emoce. Čínská medicína popisuje tři energetické zdroje, které lidské tělo využívá ke svému fungování. Od kvality jednotlivých zdrojů se pak odvíjí i kvalita zdraví tělesného a duševního.