Tao ženy

Živý čchi-kung

Centrum Loreto

Michaela Sklářová

Cesta učitele

Cesty na Bali a jóga

Petr Novák

Petr Novák

Je jedním ze tří zakladatelů Asociace Českých aromaterapeutů. Podílel se na založení Institutu aromaterapie. Od roku 2009 nadšeně navštěvuje semináře prof.Bai Yunqiao, se zaměřením na Qigong Tuina.

Osobní stránky Petra 

------

Mí rodiče, manželé Novákovi, mi dali jméno Petr.

Petr znamená kámen, skála a skála mě vystihuje. Jsem občas tvrdohlavý, rád nezávislý a miluji hory - obzvlášť Tian Shan.


Rád jezdím "pod širák" jak v ČR, tak po celém světě. Na své nedávné cestě za Polární kruh jsem potkal skálu a na ní byl nápis: "Nejtěžší cesta je vnitřní cesta" a to se mnou ladí.

Mnoho mých přátel je křesťanů, buddhistů, taoistů, muslimů, ale i Indiánů - protože se snažím být otevřený, tak mě to vše na mé cestě ovlivňuje.

 • V 1990 roce jsem se setkal s aromaterapií, která pozmněnila můj život a cestu.
 • V roce 1996 jsem se stal jedním ze tří zakladatelů Asociace Českých aromaterapeutů a podílel se na založení Institutu aromaterapie.
 • V roce 1997- 2000 jsem absolvoval tříleté vzdělání v shiatsu u Darja shiatsu school. Shiatsu mě dál přivedlo ke craniosakrální terapii, fonoforéze (tónová akupunktura), vodního shiatsu - Aquatik Bodywork a i thajské masáži.
 • Zájem o práci na sobě mě povzbudil k mnoha kurzům zaměřených na psychoterapii.
 • Nejvýznamnější byl v roce 2000 - 2005 pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii zaměřený na daseinsanalýzu při Pražské vysoké škole psychosociálních studií. (Po výcviku jsem se věnoval jak rozšiřování vzdělávání v psychoterapii, ale také jsem patřil do týmů pracujících s lidmi, kde mě nejvíc oslovily zážitkové kurzy pro mladistvé a práce se záchrannými týmy Slovenských jaderných elektráren).
 • 2005 jsem dokončil své vzdělání jako Odborný aromaterapeut.
 • Další mezník byl v letech 2006 - 2009, kdy jsem absolvoval TCM Institut - Studium pěti dovedností (TČM Bohemia).
 • Vzdělával jsem se pod TČM Bohemia a Československou SinoBiologickou společností řadou kurzů.
 • Od roku 2009 jsem nadšeně navštěvoval semináře prof.Bai Yunqiao, který se tak stal mým učitelem. Jeho zaměření je Qigong Tuina.
 • Důležitá pro mě byla i odborná stáž v Číně (Nanjing University of TCM) 2009.
 • Od roku 2011 jsem se snažil své znalosti rozšiřovat i v oblasti Japonské medicíny pod vedením Alana Janssona.
 • V letech 2010 a 2011 jsem prodělal výcvikový a výukový program zaměřený na Rodinné konstelace - Mgr. Věra Kučerová .

V současné době si přeji jít dál po vnitřní cestě a pokorně pozorovat a vnímat život, co mi nabízí.

 


Kalendář akcí

Aktuality