Tao ženy

Živý čchi-kung

Centrum Loreto

Michaela Sklářová

Cesta učitele

Cesty na Bali a jóga

NOVINKA! Akreditovaný roční kurz pro učitele, pomáhající profese a širokou veřejnost

Nově otevíráme unikátní kurz pro všechny zájemce z řad učitelů, pomáhajících profesí, zdravotníků a široké veřejnosti, kteří chtějí jak pro sebe, tak druhé získat znalosti o vysoce účinných metodách pro zvládání stresu a zachovnání dobrého zdraví. 


POMÁHEJTE SOBĚ A DRUHÝM NAJÍT CESTU K HARMONII.

Zahájení: září 2019 

Studujte unikátní studium, které jako jediné tohoto druhu v celé České republice je akreditované u MŠMT.

 

 

 


Akreditovaný kurz MŠMT je speciálně zaměřen na výuku protistresových technik v rámci prevence syndromu vyhoření a posílení odolnosti zdraví. Propojuje při tom znalosti východních a západních metod práce s tělem i myslí pro moderního člověka. 

 • Pro koho:
 • Kurz je vhodný pro učitele a pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, všechny pomáhající profese, zdravotníky, výchovné poradce a pracovníky, kteří jsou denně vysatveni stresu, také pro terapeuty, poradce zdravého životního stylu nebo wellness, a také pro širokou veřejnost - všechny zájemce, kteří chtějí vše zařadit do své práce nebo každodenního života.

 • Časová náročnost: 1 rok 
 • Prohlubující kurzy a supervize: probíhají ve druhém a třetím roce

 • Kurz můžete navštěvovat ve dvou variantách: 
 • varianta 1 - zájmově - bez záverečné zkoušky (absolvujete kurz pro své osobní potřeby, cenu kurzu je ponížena) nebo 
 • varianta 2 - profesně - se složením závěrečné zkoušky a následně můžete techniky předávat dál. V takovém případě získáte "certifikát MŠMT"+ "absolventský listem Školy Živý čchi-kung". 

 • Certifikáty: kurz je zakončen praktickou a písemnou zkouškou a následným vydáním certifikátu MŠMT pro udělení rekvalifikace (o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu Instruktor jógy se zaměřením na Čchi-kung- Jóga MS pro pracovní činnost ve vedení lekcí s celostátní platností) a absolventským listem "Lektor/-ka Školy Živý čchi-kung Michaely Sklářové" 
 • Odbornost studia: studium  je akreditované MŠMT ČR pod č.j.: 104/2017-50 na základě paragr. 3 odst. 1 písm. f) zákona 115 / 2001 Sb., o podpoře sportu a podle paragr.108 odst. 2 zákona č. 435/ 2004 Sb., o zaměstnanosti. Uplatnění. 
 • PODMÍNKY STUDIA  
 • TÝM LEKTORŮ

 • Obsah ročního kurzu s akreditací (200 vyuč. hodin - 140 praxe a 60 teorie): výuka relaxačních metod, cvičení čchi-kung pro zdraví, techniky pro zvládání emočně náročných situací, dechová cvičení pro zklidnění psychiky a mysli, přednášky z oblasti Základů tradiční čínské medicíny, Anatomie, Fyziologie, Psychologie, Sportovní hygieny a výživy, První Pomoci, Právo, organizace kurzu, Jedinečnost talentů, Úvod do koučinku, Metodika výuky a specifika cvičení pro různé skupiny, Vznik traumat a dynamika nemocí, Sladění pracovního a rodinného života. Individuální koučink 50 minut. Po skončení kurzu si můžete své znalosti dále prohlubovat a rozšiřovat.

 • Harmonogram.  Časová osa - celkem 200 vyučovacích hodin praxe a teorie. Výuka probíhá formou lekcí, přednášek, workshopů a diskusí, celkem buď 5 víkendů (200 vyučovacích hodin praxe a teorie), cca 1krát měsíčně (tři celé dny, např. pondělí, úterý, středa nebo čtvrtek, pátek, sobota) + závěrečný pobyt v přírodě 4 dny, kde probíhají závěrečné zkoušky. Nebo intenzivně vkuse po dobu tří týdnů. 

 • Čas výuky. Přednášky, semináře: 9.00- 12.00 oběd, 13.00- 16.00 - 17.30 (10 vyuč. h).  
 • Pobyt v přírodě: výuka začíná v pátek ráno a končí v pondělí večer, přesné časy jsou upřesněny během studia.
 • Vlastní povinná praxe probíhá průběžně v centru Loreto - Praha 8 nebo po domluvě v daném městě, kde účastník bydlí.


 • Místo konání:
 • Praha 8 - Štorchova 5 / Rohanský ostrov, více informací
 • Počet míst je omezen na 20 osob.

 • Studium je zvýhodněné speciální cenou při jednorázové platbě!
 • Podmínkou pro vstup do akreditovného kurzu je účast na přípravném kurzu, který trvá 2, 5 dne.
 • obchodní podmínky

 • Termíny připravujeme.
 • Bližší informace: 777 204 028

 Pole označená (*) musíte vyplnit.

*

*

*

*

*

*


*


*

*Ověřovací kód *Kalendář akcí

Aktuality