Tao ženy

Živý čchi-kung

Centrum Loreto

Michaela Sklářová

Cesta učitele

Cesty na Bali a jóga

Živý čchi-kung - Zájmové studium pro začátečníky, ženy a muže

Otevíráme NOVÝ ROČNÍK 2019 - 2020

"Školy přírodní léčby a čchi-kung",

které může být vašim lékem i radostí.

 Zkrácenou variantou je výuka Osm kusů brokátů (základní úroveň více)

 

Pohybově vzdělávací program o kultivaci těla, mysli a energie je určený pro ženy a muže, začátečníky i mírně pokročilé Michaelou Sklářovou a dalšími lektory.

 

Zahájení: 11. 10. 2019 

Místo konání: Praha, Centrum Loreto

 

Studium trvá 9 měsíců (celkem 18 dní, 4 prodloužené víkendy pá - ne + 6 dní v přírodě). Můžete studovat také pouze jednotlivé úrovně nebo se účastnit přednášek. Vybrat si můžete ze 4 variant.

 

Živý čchi-kung - Zájmové studium Škola přírodní léčby a čchi-kung je otevřeno jak pro laickou, tak odbornou veřejnost

Poznáte tajemství čínských mistrů. Zákony Nebe a Země, které ovlivňují naše fyzické, duševní a duchovní zdraví! 

Naše studium je ojedinělé svojí unikátní skladbou výuky. Koncepce  studia je prožitková s ozdravnými účinky pro tělo i duši, spojuje jednotlivé metody přírodní léčby v jeden komplexní celek. Patří mezi ně:

 • čchi-kung a poznání fungování energie v lidském těle,
 • hmotné a skryté systémy lidského těla
 • základy tradiční čínské medicíny,
 • harmonie v prostoru i přírodě 
 • strava podle elementů,
 • meditace a relaxace, energetická harmonizační cvičení,
 • automasáže a reflexní terapii, důležité body na těle,
 • kultivaci sexuální energie, aj.

 

S námi získáte dokonalý přehled a pevné základy v oblasti tradiční čínské medicíny, čchi-kung a práce s tělem, na které můžete stavět další vědomosti. Poznáte nové přátele a zajímavé lektory!

Naše studium motivuje, inspiruje a rozvojí ženy a muže, kteří chtějí ze svého života eliminovat stres a mít konkrétní nástroje na jeho regulaci. Chtějí se systematicky naučit vysoce účinné sestavy čchi-kung pro zdraví a dobrou kondici celého organismu, včetně vnitřních orgánů, páteře a kloubů. Program je určen všem, kteří touží po zdravém a harmonickém životě nebo se chtějí stát lektory školy (program je zároveň přípravným kurzem pro akreditované studium). 

Studium trvá 9 měsíců (celkem 18 dní, 4 prodloužené víkendy pá - ne + 6 dní v přírodě). Obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část. Podrobně vysvětlujeme technickou i filosofickou pointu každého čchi-kung. Součástí každé úrovně jsou semináře s dalšími lektory (celkem 4 a probíhají vždy v pátek po celý den). Můžete studovat také pouze jednotlivé úrovně. 

 


 

 • Pro koho:
  Studium je vhodné pro laickou veřejnost ženy a muže, kteří mají zájem posílit své zdraví, vnitřně se zklidnit a zpomalit tempo života. Chtějí navázat hlubší kontakt s tělem a duší, rozvíjet svou intuici a efektivněji hospodařit se svou energií až do vysokého věku. Chtějí čchi kung zařadit do svého každodenního života a být zdraví (manažeři, podnikatelé, pomáhající profese, úředníci, všechni, kdo pracují ve stresovém prostředí atd.). Také všechny zájemce o čchi-kung, taichi, jógu aj. podobné styly, učitele, pedagogy, výchovné poradce a pracovníky, terapeuty, cvičitele, instruktory různých zdravotních cvičení, poradce zdravého životního stylu nebo wellness, kteří chtějí čchi kung šířit dál.

 • Časová náročnost:
  - 3 úrovně studia - 1/ základní, 2/ mírně pokročilá, 3 /pokročilá 

 • Časový harmonogram (úroveň 1 a 2): 

 • sobotní a nedělní výuka čchi-kung a meditací - s Michaelou Sklářovou
 • sobota 9.30 - 10.00 - 13.00, oběd, 14.00 - 18.00
 • neděle 9.00 - 12.00, oběd, 12.30 - 14.30 h (15 h ukončení)
 • Časový harmonogram pro 3. úroveň, která bude probíhat v přírodě, bude intenzivnější a doplněný o ranní a večerní program.

 • volitelné páteční semináře - probíhají s dalšími lektory: 
 • pátek 9.30 - 10.00 - 13.00, oběd, 14.00 - 17.00 (prezence od 9.00 h)
 • Certifikát: studium je zakončeno při 90% ní účasti "Potvrzením o účasti Živý čchi-kung - zájmové studium" při účasti na celém studiuCertifikát neopravňuje k předávání výuky dalším zájemcům, studium je pouze pro vlastní praxi.

 • Zájmové studium Škola přírodní léčby a čchi-kung vede Michaela Sklářová s dalšími lektory, zde rozhovor s ní

   

 • Zde najdete plán, co cvičíme a učíme

   

 • Naučíte se:

  - jak pracovat s tělem, dechem, myslí a škodlivými emocemi
  - jak léčit sebe sama a využít k tomu energii přírody a vlastní mysli
  - jak udržovat tělo v dobré kondici a zdraví do vysokého věku • Vybrat si můžete ze 3 variant a přihlásit se na:

 • 1/ varianta 1 - celé studium 
 • (18 dní / 9 měsíců tzn. 4 páteční semináře + čchi-kung), zahájení 11.10. 2019, PŘIHLÁSIT SE  

 • 2/ varianta 2 - jednotlivé úrovně - pouze s výukou čchi-kung (2x 2 dny) nebo s přednáškami
 • (2 měsíce, tzn. např. výuka Osm kusů brokátů - první základní úroveň, zahájení 12.10. 2019, PŘIHLÁSIT SE 

 • 3/ varianta 3 - páteční semináře na různá témata 
 • (4x 1 den), zahájení dle jednotl. termínů pátečních přednášek, PŘIHLÁSIT SE


 • Termíny a obsah celého studia:


 • 2019

 • 1/ základní úroveň - zahájení 11. 10. 2019

 • 2x 3 dny - 2 prodloužené víkendy -  11. - 13. 10. 2019 + 01. - 03. 11. 2019:

 • Témata a termíny: 
 • víkendová výuka čchi-kung (sobota + neděle): 
 • 1/ říjen: 12. - 13. 10. 2019 
 • 2/ listopad: 02. - 03. 11. 2019
 • Lektor: Michaela Sklářová, téma: naučíte se výuka základů čchi-kung a koordinace pohybu, praxe a teorie staročínských sestav čchi-kung Osm kusů brokátů  (základní verze), praxe LaQi, speciální cviky na páteř a klouby, základy statické formy Džan Džuan, základy taoistické meditace a řízené relaxace, relaxační metody pro zklidnění psychiky a mysli (základní kurz)
 • Po skončení základní úrovně Osm kusů brokátů  (základní kurz) mohou zájemci přejít do akreditovaného studia

 • volitelné páteční přednášky:
 • 1/ 11. 10. 2019: Ing. Arch. Otakar Chochola, téma: Základy taoistického pohledu na svět a feng shui
 • 2/ 01. 11. 2019: Petr Novák a Michaela Sklářová, témata: Základy tradiční čínské medicíny a Základy meditační praxe
 • Více informací o tématech 

 • 2020

 • 2/ mírně pokročilá úroveň - zahájení 17. 01. 2020

 • 2x 3 dny - 2 prodloužené víkendy - 17. - 19. 01. 2020 + 21. - 23. 02. 2020: 

 • Témata a termíny: 
 • víkendová výuka čchi-kung (sobota + neděle): 
 • 3/ leden: 18. - 19. 01. 2020
 • 4/ únor:  22. - 23. 02. 2020
 • Lektor: Michaela Sklářová, téma: prohlubování základní úrovně, nově výuka Osm kusů brokátů (strečová verze) a čchi-kung 5 elementů, pokročilý Džan Džuan, relaxační metody a meditace pro zklidnění psychiky a mysli
 • + navazující domácí praxe čchi-kung - březen + duben

 • volitelné páteční přednášky:
 • 3/ 17. 01. 2020, páteční přednáška: MUDr. Michaela Šimková, téma: Dietetika v souvislostech
 • 4/ 21. 02. 2020, páteční přednášky: MUDr. Dagmar Komárková a Michaela Sklářová, témata: Hra s 5 elementy a Dynamika 5 elementů v konstelační praxi
 • Více informací o tématech 

 • 3/ pokročilá úroveň - zahájení 12. 05. 2020

 • 1x 6 dní v kuse - 12. - 17. 05. 2020 - v přírodě s Michaelou Sklářovou

 • Témata a termíny:  
 • 5/ Téma: Taichi čchi-kung a Taoistická meditační praxe, práce s dechem i myslí, statické formy čchi-kung a praxe sebeléčení LaQI, tao meditace vnitřního úsměvu, 
 • Kultivace partnertví a sexuality podle Tao (praxe a teorie)
 • + navazující domácí praxe - červen - srpen

 • UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 30. 9. 2019! Počet max. 18 osob.


Cena: 

 • Celé studium můžete uhradit jednorázově za letní zvýhodněnou cenu nebo si vybrat z dalších variant:
 • Obchodní podmínky

 • Varianta 1 - celé studium 

 • Cena za celé studium 3x 3 bloky (9 měsíců - 18 dní) při platbě na 2x: 27 000 Kč (tzn. 9 000 Kč za každou úroveň včetně přednášek)
 • Rezervace: Místo je rezervované po zaslání přihlášky a úhradě 1. splátky ve výši 10 000 Kč nebo celé zvýhodněné platby na číslo účtu: RB 4904297028/5500. Doplatek vy výši 17 000 Kč se hradí na místě v hotovosti nebo převodem na stejné číslo účtu dva týdny před zahájením studia. Do poznámky uveďte "Celé studium 3x 3 bloky - varianta 1"
 • PŘIHLÁSIT SE ZDE 

 • !! LETNÍ PRÁZDNINOVÁ AKCE od 1. 7. do 31. 8. 2019!!
 • Cena za celé studium 3x 3 bloky (9 měsíců - 18 dní) při jednorázové platbě: 24 000 Kč (tzn. 8 000 Kč za každou úroveň včetně přednášek)
 • Rezervace: Místo je rezervované po zaslání přihlášky a úhradě celé zvýhodněné platby ve výši 24 000 Kč na číslo účtu: RB 4904297028/5500. Do poznámky uveďte "Celé studium 3x 3 bloky - letní akce"
 • PŘIHLÁSIT SE ZDE  • Varianta 2 - jednotlivé úrovně (pouze výuka čchi-kung)

 • Cena za jednotlivé úrovně (2 měsíce/ 4 dny, sobota + neděle): 7 200 Kč za každou úroveň - bez pátečních přednášek
 • Cena včetně pátečních přednášek (2 měsíce/ 6 dní, pátek + sobota + neděle):  10 800 Kč

 • A/ základní úroveň 2x 3 dny: 7 200 Kč  / 10 800 Kč
 • B/ mírně pokročilá úroveň 2x 3 dny: 7 200 Kč  / 10 800 Kč
 • C/ pokročilá úroveň 1x 6 dní v kuse: 7 200 Kč  / 10 800 Kč
 • Rezervace: Místo je rezervované po zaslání přihlášky níže na stránce a po úhradě zálohové platby ve výši 3 500 Kč (bez pátečních přednášek) nebo 5 000 Kč včetně přednášek na číslo účtu RB 4904297028/5500. Do poznámky uveďte "Studium jednotlivé úrovně". Doplatek je v hotovosti na místě nebo týden před akcí na stejné číslo účtu.
 • PŘIHLÁSIT SE ZDE  • Varianta 3

 • Cena za 1 páteční seminář: 1 800 Kč
 • Rezervace: Místo je rezervované po zaslání přihlášky a úhradě celé částky ve výši 1 800 Kč na číslo účtu: RB 47375002/5500. 
 •  
 • Zvýhodněná cena za všechny 4 semináře je: 6 000 Kč
 • Rezervace: Místo je rezervované po zaslání přihlášky a úhradě celé částky ve výši 6 000 Kč na účet RB 47375002/5500.

 • Termíny:  11. 10. 2019 Ing. Arch. Otakar Chochola, 01. 11. 2019 Petr Novák a Michaela Sklářová, 17. 1. 2020 MUDr. Michaela Šimková, 21. 2. 2020 MUDr. Dagmar Komárková a Michaela Sklářová
 • PŘIHLÁSIT SE ZDE 

 • Doporučení: kurz bude začínat na podzim, záměrně v čase, kdy se z pohledu čínské medicíny v přírodě obrací příroda dovnitř, postupně ubývá energie yang (aktivní) a zesiluje yin (klidová). Máme tedy možnost načerpat na zimu energii, kterou na jaře často postrádáme. Doporučujeme proto, abyste si vyhradili ve svém životě čas pro brzký spánek, odpočinek, kvalitní stravu a "místo pohroužení se do sebe". Vemte si zápisník a najděte si ve svém bytě/domě místo, kde budete pravidelně praktikovat čchi-kung a mít čas pro sebe. Promyslete si záměr, proč do kurzu jdete a co od něj očekáváte. Jak s nabitými znalostmi dále naložíte.Po odeslání přihlášky Vám systém musí zahlásit: "Děkujeme, přihláška byla v pořádku odeslána".

Text se objeví úplně dole na stránce. Automaticky Vám budou na email odeslány pokyny k rezervaci místa a k platbě.

V případě, že se tak nestane, napište nám prosím na: info@zivycchikung.cz.


Kalendář akcí

Aktuality

 • 03.10.2019 STAŇTE SE LEKTOREM/KOU A POMÁHEJTE OSTATNÍM Jako jediní v celé České republice školíme budoucí lektory/ky v Akreditované Škole MŠMT! Až 80 % našich vyškolených lektorů si po ukončení studia úspěšně otevřelo své vlastní kurzy. Staňte se lektorem a pomáhejte ostatním najít cestu k harmonii!

 • 03.10.2019 OTEVÍRÁME NOVÝ ROČNÍK ZÁJMOVÉHO STUDIA V PRAZE Otevíráme nový ročník zájmového studia pro širokou veřejnost Škola přírodní léčby a čchi-kung pro ženy a muže. S námi získáte pevné základy v oblasti tradiční čínské medicíny, čchi-kung a práce s tělem, na které můžete stavět další vědomosti.

 • 03.10.2019 BALIJSKÁ CESTA DLOUHOVĚKOSTI Vydejte se s námi na jedinečný pobyt na Bali s regeneračním programem a neopakovatelnými cestovatelskými zážitky! avedeme vás do zajímavých míst, která nabízí jedinečnou atmosféru a možnost přirozeného znovuobnovení zdraví a radosti ze života.