Tao ženy

Živý čchi-kung

Centrum Loreto

Michaela Sklářová

Cesta učitele

Cesty na Bali a jóga

Podmínky studia

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU.

 • zaslání přihlášky a doklad o uhrazení plného kurzovného nebo zálohy
 • motivační dopis o účasti na kurzu (uveďte pokud máte, vaše zkušenosti s praxí cvičení, jógy, čchi-kung jiného klidového cvičení, práci s tělem, sebe-rozvojový pohybový kurz  atd).
 • dosažení věku 18 let
 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
 • ukončené středoškolské vzdělání s výučním listem
 • dobrý zdravotní stav
 • praxe čchi-kung min. 1/2 roku až 1 rok (pravidelné kurzy nebo víkendové kurzy) nebo v zájmové škole-více: přípravné kurzy Živý čchi-kung 
 • základní praxe v oblasti relaxačních metod, jógy nebo čchi-kung
 • ostatní zájemci, které kurz láká a nesplňují podmínky, nebo mají pocit, že je nesplňují, prosíme volejte na tel. 777204028 a budeme se individuálně domlouvat, jak vše řešit.

DOCHÁZKA A ZKOUŠKY.

 • Docházka. Student musí absolvovat 90 %-ní návštěvnost, aby splnil podmínky pro ukončení školy v případě, že chce získat závěrečný Certifikát. Během studia se studenti průběžně střídají a zapisují protokol z výuky každého výkendu, který pak vzájemně sdílí mezi sebou.
 • Zkoušky. Klasifikace daného předmětu zkoušejícím je hodnocena těmito známkami: výborně, velmi dobře, dobře a neprospěl. Termín zkoušek je vyhlášen  během  studia a studentům je včas upřesněn. Pokud by student u zkoušky nevyhověl, má nárok na jednu bezplatnou opravnou zkoušku nejpozději do 30 dní, druhá je pak již za příplatek 2000 Kč.
 • Informace ke zkouškám.  Kurz je zakončen kolokviální zkouškou a vydáním certifikátu s názvem Instruktor jógy se specializací na Čchi kung- Jóga MS základní pro dospělé. Kurz je zakončen závěrečnou prací (sebereflexe), písemným testem (obecná část) a praktickou zkouškou (praktická část) před komisí. Závěrečné zkoušky trvají 2 hodiny a probíhají zpravidla po celý jeden víkend v přírodě. 

Česká Škola Čchi kung ? Jóga MS, pravid.cvičení

UKONČENÍ STUDIA.

 • Student může přerušit studium z vážných důvodů a dokončit jej později. Student, který chce studium definitivně ukončit může tak učinit kdykoliv během studia. Obě skutečnosti musí písemně oznámit, nárok na vrácení částky za celé studium však zaniká.
 • Pokud student neplní řádně požadavky vyplývající ze studijního programu, např. opakovaně se neúčastní výuky, neúčastní se ve stanoveném ani opravném termínu zkoušek nebo nezaplatil poplatek za studium může vedení školy rozhodnout o ukončení a vyloučení ze studia.