Uplatnění

Po ukončení studia budete mít dostatek znalostí a dovedností k bezpečnému vedení lekcí a budete moci učit ve veřejných institucích, jako jsou pečovatelské domy, wellness centra, studia jógy atd.


Budete schopni vést samostatně lekce nebo jednodenní seminář pro malou skupinu dospělých. Naučíte se pro ně sestavit cvičební plán dle jejich individuálních potřeb a požadavků.


Již během prvního ročníku si vytvoříte vlastní skupinu formou vlastní povinné praxe min. pro 5- 6 osob na 2- 3 měsíce, se níž můžete čchi-kung praktikovat a zároveň v rámci studia konzultovat své zkušenosti s ostatními studenty a lektory. Absolvováním studia se vám celkově zvýší možnost uplatnění na českém trhu.

Díky ojedinělému prožitkovému studiu Školy přírodní léčby a čchi-kung můžete získat živnostenské oprávnění k vykonávání této činnosti. Certifikát MŠMT, který po dokončení studia obdržíte, vás bude přímo opravňovat k tvorbě a vedení individuálních cvičebních programů pro malé skupiny žen i mužů (do 12 ti osob) v rozsahu max. 10 lekcí nebo jednodenního workshopu v rozsahu max. 8 vyučovacích hodin v relaxačních a sportovních centrech, státních zařízeních apod.Kalendář akcí

Aktuality

  • 01.01.2018 ZDRAVÍ, OMLAZOVÁNÍ A MOUDROST- JAK TYTO CTNOSTI KULTIVOVAT? Podle starých taoistů patří praxe čchi-kung a taichi k nejmocnějšímu prostředkům k obnovení mladistvého vzhledu a dosažení osvícení. Slovo čchi znamená vitální energie, síla, dech.

  • 01.01.2018 EXKLUSIVITA NAŠÍ AKREDITOVANÉ ŠKOLY Jako jediní v celé České republice školíme budoucí lektory/ky v Akreditované Škole Živý čchi-kung! Až 80 % našich vyškolených lektorů si po ukončení studia úspěšně otevřelo své vlastní kurzy.

  • 01.01.2018 ZÁZRAČNÁ PILULKA PRO DOBROU NÁLADU A ZDRAVÍ Máte ve své domácí lékárně pilulku pro lepší imunitu, pozitivní mysl a radost, kterou můžete baštit každý den...a nikdy se nepředávkujete? My Vám ji rádi představíme!