Tao ženy

Živý čchi-kung

Centrum Loreto

Michaela Sklářová

Cesta učitele

Cesty na Bali a jóga

Uplatnění

Po ukončení studia budete mít dostatek znalostí a dovedností k bezpečnému vedení lekcí a budete moci učit ve veřejných institucích, jako jsou pečovatelské domy, wellness centra, studia jógy atd.


Budete schopni vést samostatně lekce nebo jednodenní seminář pro malou skupinu dospělých. Naučíte se pro ně sestavit cvičební plán dle jejich individuálních potřeb a požadavků.


Již během prvního ročníku si vytvoříte vlastní skupinu formou vlastní povinné praxe min. pro 5- 6 osob na 2- 3 měsíce, se níž můžete čchi-kung praktikovat a zároveň v rámci studia konzultovat své zkušenosti s ostatními studenty a lektory. Absolvováním studia se vám celkově zvýší možnost uplatnění na českém trhu.

Díky ojedinělému prožitkovému studiu Školy přírodní léčby a čchi-kung můžete získat živnostenské oprávnění k vykonávání této činnosti. Certifikát MŠMT, který po dokončení studia obdržíte, vás bude přímo opravňovat k tvorbě a vedení individuálních cvičebních programů pro malé skupiny žen i mužů (do 12 ti osob) v rozsahu max. 10 lekcí nebo jednodenního workshopu v rozsahu max. 8 vyučovacích hodin v relaxačních a sportovních centrech, státních zařízeních apod.