Tao ženy

Živý čchi-kung

Centrum Loreto

Michaela Sklářová

Cesta učitele

Cesty na Bali a jóga

Mgr. Jana Bartošová


Praxe 10 let
5.4.1974, narozena v Praze
Zaměstnavatel: OSVČ od roku 2010, momentálně na MD

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie, IPVZ registrace Ministerstvem zdravotnictví
 • Institut pedagogiky volného času (3-leté studium na soukromé státem uznané škole), obor psychologické poradenství
 • Akreditovaný 4-letý psychoterapeutický výcvikový program rogersovské terapie (PCA – Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta), SPS Brno
 • 4-letý psychoterapeutický výcvikový program PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor Therapy), Diabasis
 • Arteterapeutické techniky (2 semestry), IPVČ, A. Janátová (Krčková)
 • 2-leté vzdělávání zakončené certifikací: psychodiagnostika v Rorschachově metodě, A. Polák, I. Obuch
 • Stargate – 9-měsíční program zaměřený na práci s mimořádnými stavy vědomí a rituály
 • Maitri – v současné době 2-letý výcvikový program zaměřený na práci s mimořádnými stavy vědomí skrze dechovou techniku

Certifikáty, publikační činnost, originální metodiky :

 • Spoluautorka metodiky Assessment Centre a Training Centre
 • Publikační činnost pro odborný časopis „Právo a rodina“, nakladatelství Linde
 • Autorka rozvojových programů

Praktické zkušenosti:

 • Pomoc v psychospirituální krizi – internetová poradna (Diabasis), od roku 2003
 • Psychoterapie a poradenství (soukromá praxe, 5 let praxe v PL Horní Beřkovice: klienti závislí na alkoholu a drogách, psychotičtí pacienti, neurotičtí pacienti, vedení terapeutických skupin, individuální psychoterapie a poradenství, vedení komunity, skupiny neverbálních a arteterapeutických technik)
 • Psychodiagnostika (soukromá praxe, PL Horní Beřkovice)
 • Vedení workshopů a seminářů zaměřených na osobní rozvoj, rozvoj kreativity (OSVČ)
 • Vedení kurzů se zaměřením na komunikační dovednosti, stress management, time management, obtížné situace, prezentační dovednosti, manažerské dovednosti atd. (OSVČ, interní zaměstnanec Image Lab), od roku 2008
 • Spolupráce na vedení Assessment / Development / Training Centres (OSVČ, interní zaměstnanec Image Lab)

Další workshopy/semináře:

 • Seminář „Práce s časovou osou“, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, V. Chvála, L. Trapková
 • Workshop „Taneční terapie a bioenergetika“, Fokus
 • Kurz „První pomoc“, IPVZ
 • Body-psychoterapie, úvodní víkend – základy psychoterapie zaměřené na tělo, E. Weidenfeld
 • Další semináře a workshopy zaměřené na arteterapii, relaxační techniky a práce s tělem
 • Účast na odborných konferencích (PCA, PBSP, Symposium Opočno, …)

Práce s tělem a tanec:

Od dětství se věnuje tanci, prošla různými tanečními styly- moderní, jazz danz, břišní tanec, swing, step a další retrotance, dále Reny Milgrom Art of Movement a vědomé tělo, moderní tanec inspirovaný základy techniky Merce Cunninghama a José Limóna, africký tanec (stáž afrického tance v Gambii) aj.


Kalendář akcí

Aktuality