Studium a kurzy

Centrum Loreto

Osobní rozvoj

Academy Sun Moon

Academy Sun Moon, z.s. je místem pro zajímavé lektory, kteří vám předají ty nejlepší inspirace, poznatky a osobní zkušenosti, které se nenaučili ve škole, ale zejména samotným životem. 

Zaměřujeme se především na přírodní medicínu a techniky osobního rozvoje, v oblasti pohybu pak na léčebná, relaxační a rehabilitační cvičení. Chceme přispět konkrétními znalostmi a zkušenostmi k otevření cesty, která vede ke šťastnému a smysluplnému, láskou a zdravím naplněnému životu.

Našim záměrem je vytvářet takové vzdělávací, ozdravné a sebepoznávací programy pro ženy a muže, jednotlivce a páry, které nabízí konkrétní návody a jasné postupy na otázky v oblasti zdraví, vztahu k sobě a k druhým

Chceme inspirovat a učit, jak si umět poradit bez lékařů a duchovních mistrů, rozvíjet poznání o těle a jeho schopnostech. Spojujeme východní a západní systémy, jež rozvíjí osobnost v rovině fyzické, mentální, emoční a duchovní, což má pozitivní dopad na život jako celek. 

 

Academy Sun Moon, z.s. (dříve Sdružení pro rodinu a děti - Český Krumlov, občanské sdružení) spravuje Centrum Loreto na Libeňském ostrově, Praha 8, kde najdete zajímavý program a také Centrum Světlo Slunce v Českém Krumlově.

Nabízíme takové vzdělávací programy, které jedinečným způsobem spojují poznatky východních a západních metod a které přispívají k přirozenému způsobu života v hlubším kontaktu s přírodou a jejími zákony. Obohacují partnery i jednotlivce.

Cílem našich programů je:

- větší radost ze života
- posílení a obnova zdraví 
- podpora vnitřního klidu
- vyšší energetická hladina
- duševní rovnováha
- duchovní rozvoj
- pružnost těla
- chuť vytvářet smysluplné věci a vztahy

 

Proč Sun Moon Academy (v překladu Slunce - Měsíc - Akademie)?

Slunce a měsíc, nebe a země, světlo a stín, láska a strach, den a noc, vně a uvnitř, nahoře a dole, tělo a duše, žena a muž... Dvě energie, polarity, protipóly, které se vzájemně potřebují, prolínají, obklopují. 

"Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole a když to, co je mužské a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí … pak vejdete do království." Zdroj : Tomášovo evangelium


Klasici a mistři východu vědí, že v našem mikrokosmu (myšleno dualita v našem těle - mužská a ženská energie, Jin a Jang) je ukryt celý makrokosmos a zase obráceně.

Princip Jin a Jang

"Učení o dvou principech jin a jang je ve své podstatě principem polarity jednoty. Čínský taoismus (Tao – Cesta) pomocí těchto principů vysvětluje podstatu všech věcí a jevů, vyskytujících se v přírodě, v našich životech, organismu a v celém vesmíru. Mezi nimi existuje trvalé „soupeření“, aniž by jeden bez druhého mohl existovat. Toto vzájemné působení se pak projevuje formou životní energie." Zdroj: Michio Kushi - Orientální diagnostika

Naše tělo je zdrojem neuvěřitelného potenciálu, síly a možností lidské existence, kterou je třeba neustále kultivovat, rozvíjet a šířit dál.

Pojďte společně s námi objevit tuto zázračnou pouť, tajemství i kouzlo, které tkví v nás a také všude kolem nás. 
Máme dlouholeté zkušenosti, o které se s vámi chceme podělit a předat je. 


Těšíme se na Vás!
Michaela a tým lektorů 

 


Kalendář akcí

Aktuality