Naše vize

Chceme přispět konkrétními znalostmi a zkušenostmi k otevření cesty, která vede ke šťastnému a smysluplnému, láskou a zdravím naplněnému životu nás samých, rodiny a budoucích generací, kterým tyto poznatky můžeme předávat dál. 

Chceme vám ukázat možnosti a způsoby, jak se o sebe dobře starat a pečovat. Pochopit proč např. přichází únava, vyhoření, v horším případě úrazy, těžké nemoci atd., proč jsme zodpovědni za svá rozhodnutí, která činíme.

Proč nás někteří lidé nebo situace vyčerpávají, proč se naše vztahy rozpadají a co můžeme udělat proto, aby tomu bylo jinak.

Chceme lidem předávat takové informace, které mají řád a opírají se o vesmírné zákony a principy, propojují nás s přírodou, s energiemi kosmu a země.

Chceme, aby se lidé zapojili aktivně do péče o své zdraví a život, aby znali, jak kultivovat své tělo, svou duši a svého ducha. Aby věřili, že být zdravým a šťastným je normální. 

Chceme pomoci ženám a mužům v České a Slovenské republice najít hlubší smysl života. Ukázat cesty, jak pozitivně myslet a utvářet svůj život, svoji budoucnost. Jak předcházet nemocem a zbytečným chronickým, tzv. civilizačním chorobám. Jak být uvolněný i ve stresu, jak mít ještě více energie pro sebe i partnera.

Přejeme si, aby lidé v naší zemi převzali zodpovědnost za svá rozhodnutí, své zdraví, svůj život a své konání vůči přírodě, druhým lidem a celé planetě, aby našli přirozeným způsobem rovnováhu ve své mysli a harmonii v rovině těla, duše a ducha.


Kalendář akcí

Aktuality