Kalendář akcí

Centrum Loreto

Osobní rozvoj

Naše vize

Chceme přispět konkrétními znalostmi a zkušenostmi k otevření cesty, která vede ke šťastnému a smysluplnému, láskou a zdravím naplněnému životu nás samých, rodiny a budoucích generací, kterým tyto poznatky můžeme předávat dál. 

Chceme vám ukázat možnosti a způsoby, jak se o sebe dobře starat a pečovat. Pochopit proč např. přichází únava, vyhoření, v horším případě úrazy, těžké nemoci atd., proč jsme zodpovědni za svá rozhodnutí, která činíme.

Přejeme si, aby lidé v naší zemi převzali zodpovědnost za svá rozhodnutí, své zdraví, svůj život a své konání vůči přírodě, druhým lidem a celé planetě, aby našli přirozeným způsobem rovnováhu ve své mysli a harmonii v rovině těla, duše a ducha.


Kalendář akcí

Aktuality