Studium TČM

Centrum Loreto

Osobní rozvoj

Naše vize

Chceme přispět konkrétními znalostmi a zkušenostmi k otevření cesty, která vede ke šťastnému a smysluplnému, láskou a zdravím naplněnému životu nás samých, rodiny a budoucích generací, kterým tyto poznatky můžeme předávat dál. 

Chceme vám ukázat možnosti a způsoby, jak se o sebe dobře starat a pečovat. Pochopit proč např. přichází únava, vyhoření, v horším případě úrazy, těžké nemoci atd., proč jsme zodpovědni za svá rozhodnutí, která činíme.

Proč nás někteří lidé nebo situace vyčerpávají, proč se naše vztahy rozpadají a co můžeme udělat proto, aby tomu bylo jinak.

Chceme lidem předávat takové informace, které mají řád a opírají se o vesmírné zákony a principy, propojují nás s přírodou, s energiemi kosmu a země.

Chceme, aby se lidé zapojili aktivně do péče o své zdraví a život, aby znali, jak kultivovat své tělo, svou duši a svého ducha. Aby věřili, že být zdravým a šťastným je normální. 

Chceme pomoci ženám a mužům v České a Slovenské republice najít hlubší smysl života. Ukázat cesty, jak pozitivně myslet a utvářet svůj život, svoji budoucnost. Jak předcházet nemocem a zbytečným chronickým, tzv. civilizačním chorobám. Jak být uvolněný i ve stresu, jak mít ještě více energie pro sebe i partnera.

Přejeme si, aby lidé v naší zemi převzali zodpovědnost za svá rozhodnutí, své zdraví, svůj život a své konání vůči přírodě, druhým lidem a celé planetě, aby našli přirozeným způsobem rovnováhu ve své mysli a harmonii v rovině těla, duše a ducha.


Kalendář akcí

Aktuality

  • 28.08.2018 OMLAZOVÁNÍ, CVIČENÍ A JEDINEČNÉ STUDIUM PRO ŽENY Podle starých taoistů patří praxe čchi-kung nejmocnějšímu prostředkům k obnovení mladistvého vzhledu a dosažení zdraví. Unikátní program Tao ženy je zaměřen na hlubší poznání ženy, sebe poznání a péči o tělesné a duševní zdraví.

  • 28.08.2018 STUDIUM JAKO LÉK - ZÁZRAČNÁ PILULKA ZDRAVÍ Poznejte tajemství čínských mistrů a dlouhověkosti, zákony Nebe a Země, které ovlivňují naše fyzické a duševní zdraví! S námi získáte dokonalý přehled a pevné základy v oblasti tradiční čínské medicíny, čchi-kung a práce s tělem, na které můžete stavět další vědomosti.

  • 28.08.2018 OVLÁDEJTE SVÉ ZDRAVÍ A EMOCE Pro uchování rovnováhy v organismu jsou velmi důležité emoce. Čínská medicína popisuje tři energetické zdroje, které lidské tělo využívá ke svému fungování. Od kvality jednotlivých zdrojů se pak odvíjí i kvalita zdraví tělesného a duševního.