Kalendář akcí

Centrum Loreto

Osobní rozvoj

Cena a platební možnosti

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Školné se platí předem. Student je ke studiu přijat poté, co zašle přihlášku ke studiu elektronickou nebo písemnou formou  a do stanoveného termínu zaplatí poplatek spojený se studiem - tzn. nevratnou zálohu nebo celou platbu. 

Přihlášku je možné zaslat elektronicky níže na stránce. Přihláškový systém vám musí zahlásit, že byl v pořádku formulář odeslán. 

Cena studia zahrnuje: přednášky z odborné a všeobecné části v průběhu celého ročníku - platbu lektorům, pracovní listy (částečně tištěné, částečně v elektronické podobě), drobné občerstvení, organizační náklady, pronájem sálu, individuální poradenství po celou dobu kurzu. 

Školné nezahrnuje ubytování, stravování ani cestovné. Po domluvě je možnost přespání v centru, 200 Kč / noc. 
Ubytování na závěrečném soustředění 4 dny, koná-li se v přírodě, se hradí nejpozději v dubnu, cenu a místo konání upřesníme.


Možnosti platby:

Cena za Studium tradiční čínské medicíny / 2 roky = 16 víkendů + 2 víkendy včetně závěrečných zkoušek

 • Každý ročník se hradí samostatně.
 • Cena studia za 1 školní rok při platbě splátkově na 4x (8 víkendů/ 16 dní): 24 000 Kč (1 500 Kč za den)
 • Zvýhodněná cena studia při jednorázové platbě za 1 školní rok - platba na 2x: 20 000 Kč (1 250 Kč za den)
 • Zvýhodněná cena studia pro lektory školy čchi-kung za 1 školní rok - platba na 2x16 000 Kč (1 000 Kč za den)

 • Cena posledního závěrečného víkendu včetně závěrečné zkoušky 2 dny: 3 000 Kč (částka se hradí před závěrečnou zkouškou)
 • Cena opravné zkoušky + pronájem sálu:    2 000 Kč

 • Rezervace místa: místo je rezervované po zaslání přihlášky a úhradě nevratné zálohy ve výši 5 000 Kč nebo rovnou celé zvýhodněné celé částky do 5 dnů na č. ú.: RB 47375002/5500
 • Doplatek se hradí nejpozději týden před zahájením studia na stejné číslo účtu nebo v hotovosti v první den výuky. Do poznámky uveďte jaký druh platby volíte. 
 • Při platbě na splátky: 1. splátka je nevratná záloha s přihláškou 6 000 Kč, další splátky 3x 6 000 Kč se hradí 2. splátka při zahájení studia, 3. splátka v prosinci, 4. splátka v únoru.

 


Přednášky Znalosti o těle - západní medicína

 • Cena: 800 Kč celý den, 500 Kč půl den
 • Rezervace místa: místo je rezervované po zaslání přihlášky a úhradě celé částky do 5 dnů na č. ú.: RB 4930700001/5500 nebo platbě na místě v hotovosti v první den výuky. Do poznámky uveďte jaký druh platby volíte. 


Další informace:

Obchodní podmínky
• Student/ka může studium kdykoliv ukončit, však nárok na vrácení peněz zaniká a školné v případě splátkové úhrady musí i nadále uhradit.


Kalendář akcí

Aktuality