Kalendář akcí

Centrum Loreto

Osobní rozvoj

Obsah studia

tradiční čínská medicína

Studium Tradiční čínské medicíny (TČM) zahrnuje 5 okruhů témat.

 

 

 

 

 

 

Obsah studia:

 • MERIDIÁNY - TAJEMSTVÍ ENERGETICKÝCH DRAH A ZÁKLADY TČM - úvod do TČM a základní pojmy, teorie jin a jang, 5 prvků, síť drah čchi, tzv. meridiány a body
 • DIAGNOSTIKA - POKROČILÁ TČM - obrazy nemocí, diagnostika, metody vyšetřování, příčiny onemocnění, základy čínštiny
 • MASÁŽE TUINA - práce s tělem a Tuina masáže - teorie a praktické techniky, šlacho-svalový systém 
 • ČCHI-KUNG A MEDITACE - zahřívací čchi-kung a čchi-kung pro páteř, meditace jsou součástí všech seminářů
 • STRAVA A DIETETIKA podle pěti elementů a ročních období, přehled stravovacích systému a byli

 

 

Časová náročnost pro každý ročník: 

8 seminářů / 16 dní (sobota + neděle, 1 x za měsíc) + 1 závěrečný víkend včetných zkoušek (2 dny) / celkem 18 dní během roku.

 

Můžete si vybrat a studovat po celý školní rok ve dvou variantách: 

 • A/ se závěrečnou zkouškou, celkem 9 víkendů za 1 rok 
 • B/ bez zkoušky, 8 víkendů za 1 rok 

 

Informace

 

 

Jednotlivé okruhy -  podrobný plán:tčmMERIDIÁNY, DŮLEŽITÉ BODY A ZÁKLADY TČM 

Časová náročnost: semestr - 4 semináře (sobota + neděle, 1 x za měsíc) 

Předností tradiční čínské medicíny je dokonale propracovaný systém energetických drah v těle, funkce orgánů a jejich vzájemného působení. Pro uchování rovnováhy v organismu jsou také velmi důležité emoce. Víte, např. jak funguje energie důležitých orgánů jako jsou ledviny, jatra a srdce, slezina nebo plíce a jak lze díky těmto znalostem předcházet civilizačním onemocněním jako je vysoký krevní tlak, bolesti zad nebo hlavy, častá únava atd.

Témata: úvod do čínské medicíny, pojem čchi, učení o jin a jang, pět prvků, meridiány a body...

 • základní pojmy, principy univerza, dějiny
 • čínská kultura v rámci starověkých civilizací, vznik světa podle čínských legend. 
 • vztah DAO - čínská medicína, symbolismus. 
 • učení o YIN YANG, SAN CAI (tři sféry), SAN BAO (tři poklady)
 • WUXING (Pět hybatelů)
 • charakteristika elementů, principy rození a řízení
 • funkce QI (Pojem pravé a škodlivé QI) 
 • základní veličiny (QÍ, krev, esence)
 • orgány ZANG (plné), FU (prázdné), jejich vztahy navzájem 
 • MINGMEN, postnatální/prenatální QI - životní polévka = životní styl 
 • akupunktura- vysvětlení pojmu dráha, bod, míry
 • meridiány a jejich využití v páru, koncept, struktura, orgánové hodiny, důležité body
 • 12 hlavních drah, jejich vztahy a propojení, proudění QI, praktické poznávání
 • 3 mimořádné dráhy (REN MAI, DU MAI, CHONG MAI)
 • důležité body pro QI GONG, energetická centra
 • praktická cvičení - QI GONG 
 • otázky - odpovědi

 

diagnotika jazykuDIAGNOSTIKA - POKROČILÁ TČM

Časová náročnost: semestr - 4 semináře (sobota + neděle, 1 x za měsíc) 

Tradiční čínská medicína začala být v celém světě populární díky metodám léčby, které jsou jednoduché a dostupné většině lidí. Tyto metody jsou účinné při léčbě a prevenci mnohých onemocnění, a to nejen běžných chronických, ale i některých onemocnění, které jsou i v současnosti považovány za těžko vyléčitelné. Např. hněv, zlost, agrese, strach, smutek, přemýtání vyčerpávají energii čchi. Od kvality jednotlivých orgánů se odvíjí i kvalita zdraví tělesného a duševního. 

Témata: diagnostika, metody vyšetřování, příčiny onemocnění

 • metody vyšetřování
 • diagnostika přes obrazy čínských nemocí, 10 otázek - 1. část
 • diagnostika přes obrazy čínských nemocí, 10 otázek - 2. část
 • obrazy nemocí - 1. část celkem 29 obrazů
 • obrazy nemocí - 2. část celkem 30 obrazů
 • základní techniky tuina - teorie + promítání
 • přehled bylinných přípravků na českém trhu
 • opakování drah + Aku body, moxování, procvičování znalostí
 • základy čínstiny

 

 

akupresuraMASÁŽE TUINA

Časová náročnost: semestr - 4 semináře (sobota + neděle, 1 x za měsíc) 

Velmi důležitým pilířem čínské medicíny je masáž Tui Na. Pracuje se systémem šlacho-svalových drah a bodů stejně účinně jako akupunktura. Tui Na masáže se provádí přes oblečení v pozici vleže nebo vsedě. Lze je použít také při léčbě chronických nebo psychických potíží, prevenci stresu a napětí.

Témata: základní pojmy vypouštění, doplňování, rozdělení technik dle působení

 • praxe a teorie - úvod do tuiny a zákl. techniky 1- 4
 • qigong tuina a přípravná cvičení 
 • správné držení těla při masážích a práce s vlastní čchi
 • diagnostika a práce s klientem
 • vzájemné procvičování tuina technik

 

 

stravaSTRAVA A DIETETIKA 

Časová náročnost: semestr - 4 semináře (sobota + neděle, 1 x za měsíc) 

Potraviny mají své charaktestické chuti - sladká, kyselá, slaná, hořká, ostrá a svou povahou  jsou od studené až po horké, výrazné nebo mdlé chuti. Strava tvoří základ našeho života a ne nadarmo se říká Jsi to, co jíš. Skladbu jídelníčku lze přizpůsobit ročním obdobím a konstituci člověka. Principy čínské dietetiky jsou často používány k léčebným účelům.

Každá bylina je  charaktetická svou chutí,  povahou a dráhou, do které v organizmu vstupuje. Obvykle nemá jenom jednu funkci a při úpravě vylučuje specifické látky. Při uzdravování organismu dle stanovené čínské diagnostiky se snažíme docílit požadovaného efektu léčby.

Témata: čínská dietetika podle pěti elementů a ročních období, působení bylin a další stravovací systémy

 • léčebné metody přípravy jídel podle aktuálního stavu, ročního období 
 • konstituční typy podle pěti prvků
 • znalost energie potravin jin a jang v kuchyni
 • energie potravin dle ročních období 
 • zodpovědnost za své zdraví 


čchi-kung ČCHI-KUNG A MEDITACE 

Časová náročnost: každý víkend během celého studia, vždy 1 h zpravidla ráno před zahájením výuky

Čchi-kung, toto staré čínské umění pro zdraví a dlouhověkost, je považováno za léčebnou metodu s dlouhou historií více jak 6 000 let. V Číně se čchi-kung a taichi těší veliké oblibě. Obě disciplíny jsou součástí každodenního života pro lidi všech věkových kategorií až do vysokého věku. Lidé je tam praktikují každý den v parcích bez ohledu na počasí a kondici. 

Témata: základní pojmy a důležité body, práce s tělem, dechem a myslí

 • praxe a teorie - zahřívací čchi-kung a čchi-kung pro pro páteř, který je součástí každého víkendu
 • vědomé vnímání sebe sama a energie
 • uvolnění emocí, které škodí tělu
 • význam meditace pro náš život
 • zklidnění mysli 
 • více o Škole Živý čchi-kung (zájmové studium nebo akreditované MŠMT)

 

ZÁVĚREČNÉ SOUSTŘEDĚNÍ A ZKOUŠKY  

Časová náročnost: 1 seminář 4 dny včetně zkoušek na konci školního roku (zpravidla čtvrtek - neděle, 4 dny) 

Celé roční studium je zakončeno závěrečným společným pobytem v přírodě, kde se prohlubují znalosti získané během celého roku, praktikuje intenzivněji čchi-kung a věnuje čas otázkám a odpovědím studentů. Ti zájemci, kteří chtějí studium zakončit certifikátem, skládají na tomto pobytu závěrečnou zkouškou, která je dobrovolná a zahrnuje písemné testy, závěrečnou 10stránkovou práci, kauzuistiky případových studií a ústní závěrečné zkoušky. Student musí absolvovat 90%ní návštěvnost, aby splnil podmínky pro ukončení školy. Pobytu se můžete zůčastnit i bez zkoušek.

Po zdárném ukončení prvního ročníku můžete pokračovat v druhém roce studia. V prvním roce obdržíte "potvrzení o účasti základního ročníku školy“. Ve druhém roce obdržíte, po úspěšném zakončení a složení zkoušek „certifikát o řádném ukončení dvouletého studia“.  Pokud absolvent svoji účast plní čistě zájmově, tzn. bez závěrečných zkoušek, certifikát nedostane. Zkoušky v závěru ročníku jsou dobrovolné, avšak jsou podmínkou pro vydání certifikátu a hradí se samostatně.

Témata: opakování a prohlubování celého ročníku, cvičení čchi-kung, zkoušky (dle zájmu).

 


Podrobnosti o rozvrhu studenti obdrží 14 dní před zahájením studia. 

 

Víte, proč mají manželé Petr Novák a Lenka Nováková rádi čínskou medicínu? A co pomáhalo jejich dcerce Sáře když byla miminko?

Mrkněte se na rozhovor s nimi v novém videu.

 


Kalendář akcí

Aktuality