Kalendář akcí

Centrum Loreto

Osobní rozvoj

Úvodní informace

studium tčm rybičky

Nabízíme vám základní studium o lidském těle, zdraví, myšlení a sebeléčení...


Naše studium Tradiční čínské medicíny

je zaměřené na masáže tuina a je během celého studia doplněné o cvičení čchi-kung. Ve druhém roce se pak naučíte pokročilé techniky tuiny a proniknete do základů dietetiky a stravy podle ročních období. Během studia budete umět diagnostikovat sebe a druhé, navrhovat možnosti harmonizace. Získáte hluboké základy, teoretické i praktické znalosti hlavních pilířů čínské medicíny. Koncepce studia je především prožitková, zahrnuje jak teorii, tak praxi. 

 

 

Časová náročnost: 

1 rok (základy TČM, diagnostika, tuina, čchi-kung) + 2 rok (tuina pokročilá, strava a čchi-kung), kdy každý ročník obsahuje 160 vyučovacích hodin + závěrečný opakovací víkend včetně závěrečných zkoušek. 

Vzdělávací program je složen v každém roce z celkem 8 dvoudenních seminářů (vždy 1 x měsíčně, sobota + neděle, 9.00 - 18.00 h) a závěrečného víkendu včetně závěrečných zkoušek, která je dobrovolná (2 dny, čtvrtek - pátek, není-li stanoveno jinak).  Témata jsou vzájemně provázána a studenti se postupně učí od teoretických základů až po praktické ukázky tak, aby si vše vyzkoušeli, zažili a dokázali aplikovat ve své praxi, tj. práci s dětmi, partnery, přáteli nebo klienty.

Vzdělávací program se skládá z několika na sebe navazujících bloků, více obsah studia. 

 

Výuku zajišťují kvalifikovaní lektoři 

v oblasti tradiční čínské medicíny. Bonusem naší Školy TČM je výuka v menším počtu uchazečů proto, aby se zachoval, co nejvíce individuální přístup a dostatečný prostor pro praxi. Studium je vhodné pro ženy a muže každého věku, profesionály nebo laickou veřejnost.  


Co Vás čeká a co se naučíte?  

  • jak uzdravovat tělo a rozumět principům yin a yang
  • jak se průběžně zbavovat stresu a napětí díky cvičení čchi-kung
  • jak ovládnout psychiku se znalostí důležitých drah a bodů
  • jak hlouběji porozumět tělu a jeho signálům podle 5ti elementů
  • jak upevnit své zdraví, fyzické i psychické s pomocí masáží tuina a stravy
  • jak využít znalosti Východu a tisíce let starých technik v moderním životě.


Čínská nauka o zdraví je založena na pozorování čchi - životních energií a jejich proudění v přírodě. 

Poznejte tajemství a sílu tradiční čínské medicíny!

 

škola tčm

Tradiční čínská medicína působí komplexně a přináší pozitní výsledky díky tisíce let ověřeným zkušenostem. Jejím úkolem je především prevence a obnova narušené rovnováhy v těle.

Tradiční čínská medicína začala být v celém světě žádaná a populární díky svým ojedinělým metodám léčby, které jsou jednoduché, účinné a dostupné většině lidí. 

Díky rostoucímu zájmu široké veřejnosti se tak stává v dnešní moderní době velmi oblíbenou discíplínou, kterou studují nejen terapeuté, ale ženy a muži různých profesí pro svůj každodenní život.

Naše studium je určeno: 

pro ženy i muže, laiky i profesionály v oblasti zdravého životního stylu, lékaře, manažery, obchodníky, zájemce o vlastní zdraví a sebepoznání, kteří ji chtějí tradiční čínskou medicínu zařadit do svého každodenního života, získat praktické nástroje a "léky" pro sebe, rodinu a druhé.
Odpovědi na to, jak mít zdravé tělo, děti a celou rodinu zde najdou také mladé ženy a muži, partnerské dvojice plánující početí miminka nebo aktivní senioři, kteří si nadále chtějí aktivně zachovat svůj život v plné síle.


 

čchi-kung michaela sklářová Docházka a zkoušky:

Student musí absolvovat 90 %ní návštěvnost, aby splnil podmínky pro ukončení školy. Roční studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která zahrnuje písemné testy, závěrečnou 10stránkovou práci, kauzuistiky případových studií a ústní závěrečné zkoušky, více

Zakončení studia: po zdárném ukončení prvního ročníku můžete pokračovat v druhém roce studia. V prvním roce obdržíte "potvrzení o účasti základního ročníku školy“. Ve druhém roce obdržíte, po úspěšném zakončení a složení zkoušek  „certifikát o řádném ukončení dvouletého studia“.  Pokud absolvent svoji účast plní čistě zájmově, tzn. bez závěrečných zkoušek, certifikát nedostane. Zkoušky v závěru ročníku jsou dobrovolné, avšak jsou podmínkou pro vydání certifikátu a hradí se samostatně.

Ukončení studia ze strany studenta: student může přerušit studium z vážných důvodů a dokončit jej později. Student, který chce studium definitivně ukončit může tak učinit kdykoliv během studia. Obě skutečnosti musí písemně oznámit, nárok na vrácení částky za celé studium však zaniká. Zájemci mohou každý ročník kdykoliv přerušit nebo ukončit. Postup do dalšího ročníku je však podmíněn účastí na předchozím.Místo konání: 

  • Kde: Praha 8 - centrum Loreto, Štorchova 5
  • Čas: 9.30 - 12.30, oběd, 13.30 - 18.00 h (10 vyuč. hodin), prezence od 9.15 h
  • Obchodní podmínky

 

Naučte se přírodní a jednoduchou cestou pomoci sobě, rodině a druhým lidem!

 

kurz masér

V případě zájmu zajistíme Profesní kurz Masér pro budoucí maséry/ky

Pro studenty školy, kteří potřebují mít oficiální certifikát k Masérským službám nabízíme rozšiřující akreditovaný vzdělávací program MŠMT (150 vyuč. h).

Kurz organizujeme na základě zájmu studentů a veřejnosti.

 

 


Kalendář akcí

Aktuality