Živý čchi-kung

Cena a platební možnosti Tao ženy

Student/kae ke studiu přijat/a poté, co zašle přihlášku ke studiu elektronickou nebo písemnou formou a do stanoveného termínu zaplatí poplatek spojený se studiem - tzn. nevratnou zálohu nebo celou platbu. Zbylou část lze uhradit splátkově nebo jednorázově.


CENA PRO VŠECHNY TYPY STUDIA ZAHRNUJE:

V ceně studia jsou zahrnuty přednášky z odborné a všeobecné části v průběhu celého ročníku - platbu lektorům, skripta (pracovní listy), drobné občerstvení, organizační náklady, pronájem sálu, individuální poradenství po celou dobu kurzu. 

Školné nezahrnuje ubytování, stravování ani cestovné. Po domluvě je možnost přespání v centru (200 Kč/noc). Náslechové lekce u Michaely Sklářové jsou v ceně studia, u jiných lektorů se hradí zvlášt (cena je 150 Kč).

 

 


TAO ŽENY - AKREDITOVANÉ STUDIUM  (zkr. AK)

Cena studia s akreditací na 1 rok celkem: 30 500 Kč / 200 vyuč. h. + DÁREK seminář jedinečná lektorka v hodnotě 900 Kč zdarma.
Při jednorázové platbě sleva 5 000 Kč, tedy celkem 25 500 Kč

Možnosti platby:

2 splátky: 10% sleva, školné 25 500 Kč: 1. splátka/záloha 10 000 Kč na č.ú.: RB 4904297028/5500 + 2. jednorázový doplatek 12 500 Kč, nejpozději 1.týden před zahájením studia nebo platba celé částky 25 500 Kč najednou.


4 splátky:  0% sleva, školné 30 500 Kč: 1. splátka/záloha 10 000 Kč s přihláškou na č.ú.: RB 4904297028/5500 + 2 splátky x 7 000 Kč měsíčně vždy k prvnímu dni v měsíci na měsíc následující, následně po přihlášení, poslední 4 splátka je ve výši 6 500 Kč . V čase zahájení studia musí být uhrazeno min. 50% z výše školného a celá platba studia do konce prosince.

Cena jednotlivě:

 

 • 4x víkendový seminář  (so + ne) / 3 000 Kč
 • Pobyt v přírodě 4 dny (čt - ne) / 5 100 Kč 
 • 4 x přednášky (pá) / 1 500 Kč
 • Povinná praxe + individuální konzultace (50 vyuč. h) - v ceně studia
 • DÁREK seminář jedinečná lektorka - v ceně studia
 • Akreditace a závěrečné zkoušky / 5 000 Kč
 • Test jedinečnosti + seminář 2 400 Kč 
 • Náslechové lekce u Michaely Sklářové jsou v ceně studia, u jiných lektorů se hradí zvlášt, cena je 150 Kč.

 

Platební a storno podmínky zde. 
Student/ka může studium kdykoliv ukončit, nárok na vrácení peněz zaniká a školné v případě splátkové úhrady musí i nadále uhradit.

Pobyt v přírodě:

Na 4 denní soustředění v přírodě si studenti sami hradí ubytování a stravu. 

 

  

 

 

TAO ŽENY - ZÁJMOVÁ ŠKOLA (PŘÍPRAVNÝ KURZ 1 až 3 = 3 bloky / víkendy - 8 dní)

 

Cena: 10 500 Kč / 8 dní 

Zvýhodněná cena studia přípravné zájmové celkem: 7 560 Kč / 8 dní v kuse, včetně 1 den seminář Moje vize. 
Cena jednotlivě: 

 • kurz I /   4 500 Kč / 3 dny (pro ženy začátečnice)
 • kurz II /  1 500 Kč / 1 den (pro ženy začátečnice a mírně pokročilé)
 • kurz III / 4 500 Kč / 4 dny v přírodě, včetně Moje vize - seminář (pro pokročilé ženy)

Možnosti platby:

Místo je rezervované po zaslání přihlášky a úhradě 1. splátky/nevratné zálohy ve výši 3 000 Kč  na č. ú. RB 47375002/5500 + jednorázový doplatek se hradí v první den konání kurzu na místě. 

Cena ubytování:

 • Pobyt v přírodě pro přípravný kurz III  se hradí zvlášť.

 

Platební a storno podmínky zde.

Student/ka může studium kdykoliv ukončit, nárok na vrácení peněz zaniká a školné v případě splátkové úhrady musí i nadále uhradit.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

TAO ŽENY - VELKÁ LETNÍ ZÁJMOVÁ ŠKOLA I + MOJE VIZE (8 dní v kuse, kurz 1 až 3)

 

Cena: 10 500 Kč / 8 dní 

Zvýhodněná cena studia: 7 560 Kč / 8 dní v kuse, včetně 1 den seminář Moje vize (ubytování se hradí zvlášť)

Možnosti platby:

Místo je rezervované po úhradě celé částky s podáním přihlášky do 5 dnů na č. ú. RB 47375002/5500 + jednorázový doplatek za ubytování se hradí v první den konání kurzu na místě.

Cena za ubytování se hradí zvlášť.

Platební a storno podmínky zde.

Studentka může studium kdykoliv ukončit, však její nárok na vrácení peněz zaniká a školné v případě splátkové úhrady musí i nadále uhradit.

 TAO ŽENY - MEDICÍNA DLOUHOVĚKOSTI (4 bloky x 4 dny)

 • Cena celého ročního programu:  
 • 18 000 Kč / 16 dní (cena za 1. blok 4 500 Kč)
 • SLEVA 3 000 Kč platná do 20.3.2019 při jednorázové platbě: 15 000 Kč / 16 dní (cena za 1. blok 3 750 Kč)
 • Cena při platbě jednotlivé bloky (1 prodloužený víkend): 5 400 Kč / 4 dny  
 • Rezervace místa:  Místo je rezervované po zaslání nevratné zálohy ve výši 8 000 Kč (na každý blok 2 000 Kč) nebo celé částky po zaslání přihlášky do 7 dnů na číslo účtu: RB 47375002/5500 do 5 dnů od přihlášení. Do poznámky uveďte způsob platby. Po odeslání přihlášky Vám systém musí zahlásit, že byla úspěšně odeslána, opisujte pozorně kód.
 • Doplatek je do 30. 4. 2018 převodem na stejný účet. 
 • Doplatek za jednotlivé platby je 3 400 Kč, tři týdny před každým blokem, tzn. za blok 1 do 30. 4. 2018, blok 2 do 1. 8. 2018, blok 3 do 1.10. 2018, blok 4 do 20. 1. 2019

 Kalendář akcí

Aktuality

 • 01.01.2018 ZDRAVÍ, OMLAZOVÁNÍ A MOUDROST- JAK TYTO CTNOSTI KULTIVOVAT? Podle starých taoistů patří praxe čchi-kung a taichi k nejmocnějšímu prostředkům k obnovení mladistvého vzhledu a dosažení osvícení. Slovo čchi znamená vitální energie, síla, dech.

 • 01.01.2018 EXKLUSIVITA NAŠÍ AKREDITOVANÉ ŠKOLY Jako jediní v celé České republice školíme budoucí lektory/ky v Akreditované Škole Živý čchi-kung! Až 80 % našich vyškolených lektorů si po ukončení studia úspěšně otevřelo své vlastní kurzy.

 • 01.01.2018 ZÁZRAČNÁ PILULKA PRO DOBROU NÁLADU A ZDRAVÍ Máte ve své domácí lékárně pilulku pro lepší imunitu, pozitivní mysl a radost, kterou můžete baštit každý den...a nikdy se nepředávkujete? My Vám ji rádi představíme!