Cena a platební možnosti Tao ženy

Student/ka je ke studiu přijat/a poté, co zašle přihlášku ke studiu elektronickou nebo písemnou formou a do stanoveného termínu zaplatí poplatek spojený se studiem - tzn. nevratnou zálohu nebo celou platbu. Zbylou část lze uhradit splátkově nebo jednorázově.


CENA PRO VŠECHNY TYPY STUDIA ZAHRNUJE:

V ceně studia jsou zahrnuty přednášky z odborné a všeobecné části v průběhu celého ročníku - platbu lektorům, skripta (pracovní listy), drobné občerstvení, organizační náklady, pronájem sálu, individuální poradenství po celou dobu kurzu. 

Školné nezahrnuje ubytování, stravování ani cestovné. Po domluvě je možnost přespání v centru (200 Kč/noc). Náslechové lekce u Michaely Sklářové jsou v ceně studia, u jiných lektorů se hradí zvlášt (cena je 150 Kč).

 

 

Platnost od 1. 9. 2018 pro studia

TAO ŽENY nebo ŽIVÝ ČCHI-KUNG - AKREDITOVANÉ STUDIUM  (zkr. AK)

Cena studia s akreditací na 1 rok celkem: 37 500 Kč / 200 vyuč. h. + DÁREK seminář jedinečný lektor/ka v hodnotě 900 Kč zdarma.
Při jednorázové platbě sleva 5 000 Kč, tedy celkem 32 500 Kč

Možnosti platby: POZOR ! SPRÁVNĚ OPISUJTE ČÍSLO ÚČTU!

2 splátky: 10% sleva, školné 32 500 Kč: 1. splátka/záloha 12 500 Kč na č.ú.: RB 4904297028/5500 + 2. jednorázový doplatek 20 000 Kč, nejpozději 1.měsíc před zahájením studia nebo platba celé částky 32 500 Kč najednou.


4 splátky:  0% sleva, školné 37 500 Kč: 1. splátka/záloha 12 500 Kč s přihláškou na č.ú.: RB 4904297028/5500 + 2 splátky x 9 000 Kč měsíčně vždy k prvnímu dni v měsíci na měsíc následující, následně po přihlášení, poslední 4 splátka je ve výši 7 500 Kč . V čase zahájení studia musí být uhrazeno min. 50% z výše školného.

Cena zahrnuje:

 

 • 5x víkendový seminář  (so + ne) 
 • Pobyt v přírodě 4 dny (čt - ne)
 • 4 x přednášky (pá) 
 • Povinná praxe + individuální konzultace (50 vyuč. h) - v ceně studia
 • DÁREK seminář jedinečná lektorka v hodnotě 900 Kč - v ceně studia
 • Akreditace a závěrečné zkoušky v hodnotě 5 000 Kč
 • Test jedinečnosti + seminář v hodnotě 2 400 Kč 
 • Náslechové lekce u Michaely Sklářové jsou v ceně studia, u jiných lektorů se hradí zvlášt, cena je 150 Kč.
 • Navazující studium pro druhý a třetí ročník se hradí samostatně.

 

Platební a storno podmínky zde. 
Student/ka může studium kdykoliv ukončit, nárok na vrácení peněz zaniká a školné v případě splátkové úhrady musí i nadále uhradit.

Pobyt v přírodě:

Na 4 denní soustředění v přírodě si studenti sami hradí ubytování a stravu. 

 

  

 

 

TAO ŽENY - ZÁJMOVÁ ŠKOLA (PŘÍPRAVNÝ KURZ)

 

Cena: 10 800 Kč / 2 x 4 dny (včetně 1 den seminář Moje vize). 

Cena jednotlivě: 

 • úroveň 1 /  5 400 Kč 
 • úroveň 2 /  5 400 Kč (v přírodě včetně Moje vize - seminář)
 • zvýhodněná cena při jednorázové platbě za obě úrovně / 8 800 Kč

Možnosti platby:

Místo je rezervované po zaslání přihlášky a úhradě 1. splátky/nevratné zálohy dle pokynůna č. ú. RB 47375002/5500 + jednorázový doplatek se hradí v první den konání kurzu na místě. 

Cena ubytování:

 • Pobyt v přírodě se hradí zvlášť.

 

Platební a storno podmínky zde.

Student/ka může studium kdykoliv ukončit, nárok na vrácení peněz zaniká a školné v případě splátkové úhrady musí i nadále uhradit.