Cena a platební možnosti Tao ženy

Student/kae ke studiu přijat/a poté, co zašle přihlášku ke studiu elektronickou nebo písemnou formou a do stanoveného termínu zaplatí poplatek spojený se studiem - tzn. nevratnou zálohu nebo celou platbu. Zbylou část lze uhradit splátkově nebo jednorázově.


CENA PRO VŠECHNY TYPY STUDIA ZAHRNUJE:

V ceně studia jsou zahrnuty přednášky z odborné a všeobecné části v průběhu celého ročníku - platbu lektorům, skripta (pracovní listy), drobné občerstvení, organizační náklady, pronájem sálu, individuální poradenství po celou dobu kurzu. 

Školné nezahrnuje ubytování, stravování ani cestovné. Po domluvě je možnost přespání v centru (200 Kč/noc). Náslechové lekce u Michaely Sklářové jsou v ceně studia, u jiných lektorů se hradí zvlášt (cena je 150 Kč).

 

 

Platnost od 1.9. 2018

TAO ŽENY - AKREDITOVANÉ STUDIUM  (zkr. AK)

Cena studia s akreditací na 1 rok celkem: 37 500 Kč / 200 vyuč. h. + DÁREK seminář jedinečná lektorka v hodnotě 900 Kč zdarma.
Při jednorázové platbě sleva 5 000 Kč, tedy celkem 32 500 Kč

Možnosti platby:

2 splátky: 10% sleva, školné 32 500 Kč: 1. splátka/záloha 12 500 Kč na č.ú.: RB 4904297028/5500 + 2. jednorázový doplatek 20 000 Kč, nejpozději 1.měsíc před zahájením studia nebo platba celé částky 32 500 Kč najednou.


4 splátky:  0% sleva, školné 37 500 Kč: 1. splátka/záloha 12 500 Kč s přihláškou na č.ú.: RB 4904297028/5500 + 2 splátky x 9 000 Kč měsíčně vždy k prvnímu dni v měsíci na měsíc následující, následně po přihlášení, poslední 4 splátka je ve výši 7 500 Kč . V čase zahájení studia musí být uhrazeno min. 50% z výše školného.

Cena zahrnuje:

 

 • 5x víkendový seminář  (so + ne) 
 • Pobyt v přírodě 4 dny (čt - ne)
 • 4 x přednášky (pá) 
 • Povinná praxe + individuální konzultace (50 vyuč. h) - v ceně studia
 • DÁREK seminář jedinečná lektorka v hodnotě 900 Kč - v ceně studia
 • Akreditace a závěrečné zkoušky v hodnotě 5 000 Kč
 • Test jedinečnosti + seminář v hodnotě 2 400 Kč 
 • Náslechové lekce u Michaely Sklářové jsou v ceně studia, u jiných lektorů se hradí zvlášt, cena je 150 Kč.

 

Platební a storno podmínky zde. 
Student/ka může studium kdykoliv ukončit, nárok na vrácení peněz zaniká a školné v případě splátkové úhrady musí i nadále uhradit.

Pobyt v přírodě:

Na 4 denní soustředění v přírodě si studenti sami hradí ubytování a stravu. 

 

  

 

 

TAO ŽENY - ZÁJMOVÁ ŠKOLA (PŘÍPRAVNÝ KURZ 1 až 3 = 3 bloky / víkendy - 8 dní)

 

Cena: 10 500 Kč / 8 dní  včetně 1 den seminář Moje vize. 

Cena jednotlivě: 

 • kurz I /   4 500 Kč / 3 dny (pro ženy začátečnice)
 • kurz II /  1 500 Kč / 1 den (pro ženy začátečnice a mírně pokročilé)
 • kurz III / 4 500 Kč / 4 dny v přírodě, včetně Moje vize - seminář (pro pokročilé ženy)

Možnosti platby:

Místo je rezervované po zaslání přihlášky a úhradě 1. splátky/nevratné zálohy ve výši 3 000 Kč  na č. ú. RB 47375002/5500 + jednorázový doplatek se hradí v první den konání kurzu na místě. 

Cena ubytování:

 • Pobyt v přírodě pro přípravný kurz III  se hradí zvlášť.

 

Platební a storno podmínky zde.

Student/ka může studium kdykoliv ukončit, nárok na vrácení peněz zaniká a školné v případě splátkové úhrady musí i nadále uhradit.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

TAO ŽENY - VELKÁ LETNÍ ZÁJMOVÁ ŠKOLA I + MOJE VIZE (8 dní v kuse, kurz 1 až 3)

 

Cena: 10 500 Kč / 8 dní 

Zvýhodněná cena studia: 8 500 Kč / 8 dní v kuse, včetně 1 den seminář Moje vize (ubytování se hradí zvlášť)

Možnosti platby:

Místo je rezervované po úhradě celé částky s podáním přihlášky do 5 dnů na č. ú. RB 47375002/5500 + jednorázový doplatek za ubytování se hradí v první den konání kurzu na místě.

Cena za ubytování se hradí zvlášť.

Platební a storno podmínky zde.

Studentka může studium kdykoliv ukončit, však její nárok na vrácení peněz zaniká a školné v případě splátkové úhrady musí i nadále uhradit.