Poselství meditace - Bílá tygřice

Michaela sklářová

Poselství MEDITACE - Moudrá, krásná, nesmrtelná / Bílá tygřice

V dnešní době se meditace stala součástí každodenního života mnohých žen a mužů moderní doby. Že meditace zvyšuje schopnost prohloubit intuici, získat vnitřní klid a nadhled je proto již dobře známo. Ale o tom, že meditace je mnohem více, než prostředek k navrácení harmonie a klidu se již moc nemluví.

V meditaci můžete získat vhledy do záležitostí, které jsou našim běžným smyslům skryty, informace, jež vám umožní vidět svět v širší perspektivě a hlubších souvislostech. Meditace je branou k poznání nejen naší vlastní duše, ale i toho, co nás přesahuje. Pro mě samotnou je meditace a cvičení již řadu let nedílnou součástí každého rána. Díky ní přijímám mnohá poselství, která jsou často plná hluboké moudrosti. O jeden takový vhled se chci s vámi dnes podělit.  

Jednoho srpnového rána (16. 8. 2015) mi v meditaci přišel obraz ženy ze staré Číny, která byla držitelkou hluboké moudrosti o dosažení nesmrtelnosti a krásy. Jmenovala se Tára a žila v horách, kam za ní jezdily mladé ženy učit se, jak být dokonalou ženou a milenkou pro svého muže…Byla velmi vážená v kruzích bohatých mužů i žen. Každý její pohyb byl pastvou pro oči, každé její slovo bylo balzámem pro uši…

Řekla mi:
Žena, která pečuje o své zdraví, pleť, nepoužívá žádné chemické prostředky, které by škodily jejímu tělu, jí denně čerstvé a zdravé jídlo, zejména rýži, ovoce a zeleninu, pije čerstvou vodu, denně cvičí, medituje, rozvíjí svoje dary, zejména duchovní a s respektem k sobě i svému muži využívá své sexuality pro získání energie a vitality, taková žena je krásná a vznešená. Zná svoji hodnotu, váží si sama sebe a svých darů, které nabízí svému muži a celému světu.

Umí být ženou laskavou, hravou a moudrou, ženou matkou, milenkou i političkou. Je vzácná a křehká jako růže, která však umí i zranit a nastavit hranice, když je to třeba. Miluje sebe, miluje muže, miluje svět. Taková je žena Tao, Bílá tygřice.
Dej ženám do rukou nástroje, které jim navrátí sílu, vznešenost a jedinečnost. Jedině tak bude muž šťastný a bude chtít pro ni a jejich děti tvořit nový svět.

Žena, která se nechá ponižovat a žije ve strachu, muže neinspiruje, ničí jeho zájem o ní. Taková žena musí poznat, odkud pramení její nejistota a nedůvěra k sobě samé. Taková žena je odrazem svého muže, jeho vnitřní ženy. 
Také on nenávidí nebo přehlíží v sobě tu část, kterou nemá pod kontrolou. Jsou jimi láska a intuice. Takový muž se bojí sám sebe, své lásky, citu a zranitelnosti.

Žena, která se prosazuje silou, žena, která je více mužem nežli ženou a pokořuje nebo zesměšňuje muže, ubližuje sama sobě, protože snižuje a přehlíží v sobě tu část, kterou jí muži zrcadlí. Neuznává svoje kvality a schopnosti.

Jenom taková žena a takový muž, kteří se vzájemně ctí a milují, uznávají své kvality a schopnosti mohou být přínosem pro celý svět, pro budoucí generace a hlavně pro sebe navzájem, pro jejich naplněný a láskyplný vztah.

Uč ženy, jak být samy sebou - ve své síle, lásce a pokoře. 
Uč je, jak potěšit muže a inspirovat ho k novým cílům.
Uč je pečovat o sebe- jak milovat své tělo, jak být vznešenou a váženou.

Vaše Michaela

autorka článku: Michaela Sklářová, 24.s rpen 2015

 


Kalendář akcí

Aktuality