Obchod- DVD A CD

Můžete si objednat relaxační cvičení na CD a DVD.

Čchi kung - Osm kusů brokátů


Čchi kung - Osm kusů brokátů, zde

Michaela Sklářová

 

 

 

 

Klenotem čínského umění qi-gong je unikátní sada osmi cviků Ba duan jin nebo-li Osm kusů brokátů (klasický čchi-kung), která je zaměřena především na zesílení vnitřních orgánů, energetických systémů, uvolnění zad i páteře. V neposlední řadě přispívá k odstranění stresu a napětí ze svalů, a  k uvolnění zablokovaných emocí. Tento vynikající komplex cviků zvyšuje tok energie čchi v celém meridiánovém systému. Díky tomu se upravují všechny funkce organismu, psychická a fyzická kondice, což má pak pozitivní dopad na naše vztahy a postoj k životu.
Máte-li možnost, doporučujeme navštívit kurz pod odborným vedením, aby jste se případně vyvarovali možných chyb.


Čchi kung - Tai Chi / Čchi kung, zde

Michaela Sklářová

 

 

Blahodárné účinky na lidské zdraví nabízí půvabná sestava osmnácti pohybů zvaná Tai chi-čchi-kung, meditace v pohybu. Tato hluboce propracovaná relaxační cvičení vedou k rozvoji těla, ducha a životní energie. Vyrovnávají tok energie čchi v tzv.meridiánech. Zpomalují procesy stárnutí a v neposlední řadě rozvíjí osobní potenciál každého jedince v rovině fyzické, mentální i duchovní. Čchi v překladu znamená "práce s životní energií", v hlubším smyslu "umění pěstování života".  Máte-li možnost, doporučujeme navštívit kurz pod odborným vedením, aby jste se případně vyvarovali možných chyb.